U ponedjeljak 20.11.2017 godine počinje isplata 922 milijuna kuna poljoprivrednicima

 

Isplata izravnih plaćanja poljoprivrednicima za proizvodnu 2017. godinu počinje sljedeći tjedan i to isplatom predujma u ukupnom iznosu od 922 milijuna kuna, što je 116 milijuna kuna više nego prošle godine. Potporu će primiti oko 100.000 poljoprivrednih gospodarstava koja su podnijela Jedinstveni zahtjev u 2017. godini i koja su prošla kontrole Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Predujam će poljoprivrednim proizvođačima biti isplaćen zaključno s 30. studenim 2017. godine. Novac za ovu avansnu isplatu povlačimo iz Europskog fonda za garancije u poljoprivredi, a isplaćuje se 70% EU dijela sredstava namijenjenih proizvodnoj 2017. godini. Sredstva se isplaćuju za potporu po površni, nevezanu uz vrstu proizvodnje i to za:
 • Osnovno plaćanje
 • Zeleno plaćanje
 • Preraspodijeljeno plaćanje.
Podsjetimo, za osnovno plaćanje po površini prihvatljive poljoprivredne površine su obradivo zemljište, trajni travnjaci i trajni nasadi na kojima se vrši poljoprivredna aktivnost i upisane su u evidenciju korištenja poljoprivrednog zemljišta - ARKOD. Preraspodijeljeno plaćanje dodjeljuje se za prvih dvadeset prihvatljivih hektara poljoprivrednog gospodarstva i to svim korisnicima koji ostvaruju osnovno plaćanje. Plaćanje za provođenje praksi korisnih za klimu i okoliš - zeleno plaćanje - isplaćuje se za one površine poljoprivrednog gospodarstva koje su prihvatljive za osnovno plaćanje i to kao postotak ukupne vrijednosti osnovnog plaćanja. Obzirom da površine pod ekološkom proizvodnjom automatski ostvaruju uvjete za zelena plaćanja, poljoprivrednici koji se bave klasičnom proizvodnjom trebaju provoditi zelene prakse da bi ostvarili pravo na zeleno plaćanje. Zelene prakse uključuju raznolikost usjeva, ekološki značajne površine (EZP) i očuvanje trajnih travnjaka. Više o sustavu izravnih plaćanja pročitajte u brošuri Izravna potpora poljoprivrednicima i kontrola prije isplate.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu

MediaThumbnailHandler
 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu. Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju znanstveno-istraživačke institucije, a prijave se podnose na službenom obrascu koji možete preuzeti sa mrežne stranice Agencije za plaćanja- http://www.apprrr.hr/pcelarstvo-1038.aspx Prihvatljivi troškovi su troškovi koji nastanu u razdoblju od odobrenja projekta do 31. srpnja 2018. godine, a u cijelosti su potrebni za izvođenje projekta i evidentirani  su u poslovnim knjigama koje se vode tijekom razdoblja trajanja projekta. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja, zaključno s 30.11.2017., a prijava se dostavlja u jednom primjerku, isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva napisanom na poleđini, preporučenom poštom s povratnicom, s točno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta i sekunda) slanja na adresu ili osobno na prijemnom odjelu (pisarnica) Agencije za plaćanja.
 
Natječaj možete pogledati ovdje:
 
 
 
 
 
 
 

Radionica “Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020.”

Dana 9. i 10. studenog sudjelovali smo na radionici “Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske” koja se održala u Vukovaru u organizaciji Ministarstva poljoprivrede

 

23584513 1914245921925915 1307724219 n

Prvoga dana na radionici se govorilo o Statusu provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. i planu provedbe za 2018.,

Drugog dana radonice govorilo se o Sporazumu o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera i smjernice za provedbu postupka odabira projekata, Izmjenama/usklađivanju lokalnih razvojnih strategija, govorilo se i o novom Pravilniku, Mjere 19.

Isto tako održao se rad u grupama na teme Izmjene/usklađivanje lokalne razvojne strategije, LAG natječaj te projekti suradnje, te na kraju radionice izvještaji zaključaka rada u grupama i zatvaranja radionice.

 

 

 

 

 

 

 Podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šum. tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šum. proizvoda

Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 45/16)Natječaj za provedbu podmjere 8.6.– provedba tipa operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” (NN 55/16)
 • Izmjena Natječaja za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima« (NN 67/17)

Natječaj za provedbu podmjere 8.6. – provedba tipa operacije 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva” (NN 55/16)
 • Izmjena natječaja za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva« (NN 57/16)
 • Izmjena natječaja za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva« (NN 106/2017)   

Natječaj za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.3. "Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda" (NN 58/16)
Tip operacije 1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima Korisnici
 • šumoposjednici;
 • udruženja šumoposjednika;
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima
Prihvatljivi troškovi
Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.); opći troškovi Potpora
Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.
Tip operacije
2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Korisnici

Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva Prihvatljivi troškovi
Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile); za proizvodnju peleta i briketa; instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.); opći troškovi Potpora
Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 10.000 – 1.000.000 EUR-a
Tip operacije
3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda Korisnici
 • šumoposjednici;
 • udruženja šumoposjednika;
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća;
 • jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja
Prihvatljivi troškovi
Marketing drvnih i nedrvnih (šumskih proizvoda); opći troškovi Potpora
Do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 30.000 EUR-a