Javni pozivi
 
19. 2. 2018.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 20. 3. 2018.
 
JAVNI POZIV /.pdf
PROGRAM /.pdf
Upute za prijavitelje /.pdf
Upute za ispunjavanje prijave /.pdf
Obrazac prijave KTG/18 /.pdf
Obrazac opisa projekta /.docx
Obrazac proračuna /.xlsx
Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava /.docx
Konačno izvješće o završetku projekta /.docx
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, ministarstvo turizma ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeće e-mail adrese:
 
•              (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
•              (kampovi i kamp odmorišta)
•              (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
•              (seljačko domaćinstvo - OPG)
•              (razvoj posebnih oblika turizma)
•              (defibrilatori i vodonosci)
•              („Hrvatski otočni proizvod“)
 
Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail:
Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se prema redoslijedu zaprimanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Zadnji dan za slanje upita je 20. ožujka 2018. godine.