Objava rezultata LAG Natječaja LRS LAG-a Bosutski niz za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Konačna rang lista

Upravni odbor LAG-a Bosutski niz na sjednici održanoj 18. srpnja 2019. godine u Otoku donio je odluku da od ukupno 11 prijavljenih projekata na LAG Natječaj za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ", Odluku o odabiru projekta dodjeli za 11 prijavljenih projekata.

Konačna rang lista odobrenih projekata:

KL TO 3.1

 

  Objava: 09.08.2019.godine