Inicijativa o osnivanju LAG-a, koja je došla na poticaj

Regionalne razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (HRAST), u stvari je rezultat interesa, okupljanja i suradnje šireg kruga dionika,  predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora iz jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a Bosutski niz.

               

Osnivačka skupština LAG-a održana je 31. svibnja 2011. godine (tada je LAG u svom sastavu imao 9 jedinica lokalne samouprave)

13. siječnja 2014. godine LAG se proširio za dvije nove jedinice lokalne samouprave.

 

LAG u svom sastavu ima 11 jedinica lokalne samouprave, a to su Općine: Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Gradište, Jarmina, Ivankovo, Nijemci, Privlaka, Stari Mikanovci, Vođinci i grad Otok.

 

Sjedište LAG-a je u Nijemcima

LAG ima 44 403 stanovnika

Površina LAG-a je 850,50 km2

Tijela LAG-a su: Skupština (60 članova), Upravni odbor (15 članova) i Nadzorni odbor (5 članova)

Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. Lag-a usvojena je 23. lipnja 2016. godine.

OIB: 60225576629

 ,