Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu
 
16. veljače 2018. -  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je 3,1 milijuna kuna u proračunu za 2018. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.  
 
Predstavnici jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju Ministarstvu na propisanom Obrascu za prijavu zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom kako je opisano u Javnom pozivu za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.
 
Zahtjeve će razmatrati stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar.
 
Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana.  Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan.
 
Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih. 
 
Ispunjeni obrazac prijave s propisanim prilozima potrebno je poslati na adresu e-pošte: najkasnije do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja sredstava. 
Za eventualna pitanja i dodatne informacije možete se obratiti Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije ovog Ministarstva na tel. 01/3782 467 ili na adresu e-pošte:
 
 
Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini
Obrazac prijave (xls)(pdf)
Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini
Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu
 
 
 
 
 
 
OBAVIJEST KORISNICIMA MJERE 7 IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede poziva sve korisnike operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ s kojima su potpisani ugovori o financiranju na radionice o daljnjim provedbenim aktivnostima u sklopu projekta. 
 
Tema radionice je: Priprema i provedba postupka javne nabave u sklopu projekta financiranog iz Mjere 7 PRR 
 
Radionice će se održati 27. i 28. veljače 2018. godine s početkom u 10 sati u kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Obzirom na broj korisnika i kapacitet dvorane, radionice će se održati u dva termina, prema rasporedu u nastavku obavijesti. 
 
U svrhu olakšanja pripreme dokumentacije o nabavi, Agencija za plaćanja je pripremila i objavila nacrt dokumentacije o nabavi koji korisnicima može pomoći u pripremi i provedbi postupka javne nabave - http://www.apprrr.hr/Download.ashx?FileID=1cda0071-bea8-4126-9de4-85fd942e2ace   
 
1. dan radionice 27. veljače 2018. godine za korisnike s područja: 
Brodsko-posavske županije
Koprivničko-križevačke županije
Krapinsko-zagorske županije
Međimurske županije
Osječko-baranjske županije
Požeško-slavonske županije
Virovitičko-podravske županije
Vukovarsko-srijemske županije  
 
2. dan radionice 28. veljače 2018. godine za korisnike s područja:
Bjelovarsko-bilogorske županije 
Dubrovačko-neretvanske županije 
Istarske županije 
Karlovačke županije 
Ličko-senjske županije 
Primorsko-goranske županije 
Sisačko-moslavačke županije 
Splitsko-dalmatinske županije 
Šibensko-kninske županije 
Varaždinske županije 
Zadarske županije 
Zagrebačke županije
 
 
 
 
 

Natječaj za tip operacije 4.1.1. – poljoprivrednicima na raspolaganju 360 milijuna kuna za biljnu proizvodnju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila novi natječaj iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 360.000.000,00 kunaod čega:

  • 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva
  • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe
  • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva
  • 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.  

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektor ratarstva (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje), sektor vinogradarstva te u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Prijave na Natječaj počinju se zaprimati mjesec dana od dana objave kako bi svi potencijalni prijavitelji na vrijeme stigli pripremiti dokumentaciju.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija o provedbi spomenutog Natječaja pronađite ovdje.

„Prvi puta od ulaska u EU raspisujemo natječaj isključivo za sektor biljne proizvodnje iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja RH. Za natječaj smo osigurali 360 milijuna kuna za podizanje konkurentnosti i stvaranja dodane vrijednosti u biljnoj proizvodnji. Ovim sredstvima financirat ćemo mehanizaciju, opremu te skladišta za ratarske kulture, podizanje novih vinograda, proizvodnju industrijskog bilja (poput duhana, uljane repice, suncokreta, soje), proizvodnju ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja te cvijeća i ukrasnog bilja“ – izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju radionice za potencijalne korisnike ovog Natječaja koje će se održati u Osijeku, Bjelovaru, Splitu, Zagrebu i Poreču, a više informacija o održavanju pronađite ovdje.

Na radionice se možete prijaviti putem sljedećeg prijavnog  OBRASCA.

Tekst Natječaja možete preuzeti na sljedećoj POVEZNICI.

 

http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-poljoprivrednicima-na-raspolaganju-360-milijuna-kuna-za-biljnu-proizvodnju/ 

 

 

 

 

 

 

/NOVI FADN KALKULATOR - VAŽNA OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA/

 

Objavljen je novi FADN kalkulator na stranicama Savjetodavne službe.

Ekonomska veličina značajno je povećana u sljedećim segmentima:
- ljekovito i aromatično bilje 
- pčelinje zajednice
-cvijeće i ukrasno bilje
-povrće, dinje, lubenice i jagode
-junad i junice do 2 godine
-junad iznad dvije godine uključujući bikove
-mliječe krave
-ostala goveda
-ovce
- koze
-kokoši nesilice i pjetlovi
-pčelinje zajednice
-kunići

Ekonomska veličina značajno je smanjena u sljedećim segmentima:
-sjeme i sadni materijal
-jezgričavo voće
-koštunjičavo voće
-bobičasto voće
-lupinasto voće
-grožđe (za kvalitetna vina, ostala vina i stolno grožđe)
-junice starije od 2 godine
-rasplodne krmače
-svinje za tov

U ekonomsku veličinu unešena je i stavka božićnih drvaca.

Kalkulator možete preuzeti na : http://www.savjetodavna.hr/…/pr…/kalkulator-za-izracun-evpg/

Preporučamo poljoprivrednicima da prije ikakvih promjena koje su planirali provjere svoju ekonomsku veličinu u Savjetodavnoj službi.