1. Kod odabira kriterija bodova o statusu zaposlenja: korisnik je nositelj opg-a i nema članova te nas zanima dali isti može ostvariti 10 bodova ako je neprekidno zaposlen kod drugog poslodavca manje od 3 godine? I dali mora uz kriterije priložiti potvrdu iz mirovinskog?
O: Sukladno natječajnoj dokumentaciji LAG natječaja za TO 1.2.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u pojašnjenju kriterija odabira 2 (Prilog IV. - Pojašnjenje kriterija odabira) jasno je naznačeno tko je i pod kojim uvijetima prihvatljiv prijavitelj.
 
2.Ukoliko je OPG preuzet od roditelja prije otvaranja natječaja, prilikom dostave dokumentacije isti je dužan dostaviti samo evidenciju o prodaji vlastitih proizvoda za 2018. godinu? (opg nije u sustavu pdv-a i ima ukupni godišnji primitak manji od 85.000,00 kn)
O: Potrebno je dostaviti evidenciju jer se radi o istom OPG-u, samo je promijenjen nositelj gospodarstva, a i u dokumentaciji LAG natječaja navedena je evidencija od 2017. godine.
 
3. Kod odabira kriterija bodova o statusu zaposlenja: korisnik je nositelj OPG-a i prijavljen je u istom po poljoprivrednoj djelatnosti duže od 3 godine. Može li isti ostvariti 15 bodova po kriteriju zaposlenja?
O: Da bi nositelj projekta ostvario 15 bodova po navedenom kriteriju:

- nositelj ili član OPG-a ne smije biti u radnom odnosu i kao takav se mora voditi u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tri godine i više ili

- nositelj poljoprivrednoggospodarstva ili član OPG-a  mora biti osiguran po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednik) po propisima o mirovinskom osiguranju u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje neprekidno tri godine ili više u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Da bi nositelj projekta ostvario 10 bodova po navedenom kriteriju:

- Nositelj poljoprivrednog gospodarstva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva je prije podnošenja prijave projekta bio neprekidno nezaposlen manje od 3 godine

- nositelj poljoprivrednoggospodarstva ili član OPG-a  mora biti osiguran po poljoprivrednoj osnovi (kao poljoprivrednik) po propisima o mirovinskom osiguranju u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje manje od tri godine u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Isto dokazuje Potvrdom iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrdom o nezaposlenosti iz evidencije nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dana 1. kolovoza održana je animacijska radionica za LAG natječaj iz LRS LAG-a BN za TO 1.2.2. u Jarmini te dana 2. kolovoza u Babinoj Gredi, Andrijaševcima te Gradištu.

Napominjeno kako rok za prijavu počinje dana 7. kolovoza 2018. g. te traje do 11. rujna 2018.g., svim prijaviteljima želimo puno uspjeha pri prijavama.

38239066 2248386518511852 7781339893958967296 n

Za sva pitanja stojima na raspolaganju na mail

 

 

 

 

 

 

 IZMJENA POZIVA - Ponovno zaprimanje projektnih prijedloga u sklopu Poziva 4c1.4. ‘Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora’ od 4. rujna 2018.

 

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar donio Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ (referentni broj KK.04.2.1.04), kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna.

Nastavno na donesenu Odluku o povećanju alokacije, 26. srpnja 2018. objavljena je 2. izmjena dokumentacije Poziva. Izmjena se odnosi na povećanje alokacije i roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga najranije od 04. rujna 2018 u 9:00 sati te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

U okviru 2. izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

  1. 04.2.1.04 Upute za prijavitelje_2. corrigendum
  2. 04.2.1.04 Sažetak poziva_2. corrigendum
  3. 04.2.1.04 Prilog 1. Posebni uvjeti Ugovora_2. corrigendum
  4. 04.2.1.04 Popis izmjena_2. corrigendum

Po objavi 2. izmjene Poziva, potencijalni prijavitelji imaju mogućnost rada na svojoj projektnoj prijavi u sustavu eFondovi, ali istu neće moći podnijeti prije početka roka za ponovnu dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga, odnosno najranije od 04. rujna 2018. u 9:00 sati.

Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje od 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati. Isključivo putem adrese elektroničke pošte  odvija se sva formalna komunikacija sa stručnom podrškom.

 

 

 

 

 

Zbog velikog broja upita korisnika vezanih za intenzitet potpore u slučaju kupovine poljoprivredne mehanizacije u tipu operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, Upravljačkog tijela Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. obavještava korisnike da se u slučaju kupnje poljoprivredne mehanizacije uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate intenzitet potpore od 40% odnosi na cijeli sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, a koji može obuhvaćati usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima, intelektualne usluge. Iz predloška Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore uklonjene su nejasnoće vezane za kupnju poljoprivredne mehanizacije, te je objavljen novi predložak Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore.

Podsjetimo, Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti – provedba tipa operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima objavljen je 14. lipnja 2018. godine. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 28. rujna 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počeo je teći 18. srpnja 2018. godine i traje do 28. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Predložak Plana nabave/Tablice troškova i izračuna potpore možete preuzeti u mapi Predlošci 6.4.1.

Također, s obzirom da se u Zahtjevu za potporu na pitanju 16.8. „Stručna sprema i radno iskustvo nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog  gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva nositelj aktivnosti“ nakon odabira odgovora iz padajuće liste korisniku ne otvara novo pitanje s opcijom učitavanja dokumentacije propisane u poglavlju III točki 1 Priloga I Natječaja (DODATNA DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU (UČITATI DOKUMENT/E U AGRONET), već se otvara samo pitanje za unos teksta, molimo korisnike da propisanu dokumentaciju učitaju pod pitanjem 13.13.1. „Ostala dokumentacija uz poslovni plan“.

Izvor: apprrr.hr