Produžen rok za podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 14 – Dobrobit životinja

 

Obavještavamo sve korisnike koji podnose zahtjev za Mjeru 14 - Dobrobit životinja da je rok za podnošenje zahtjeva za potporu produžen do 1. lipnja 2018. te se do tog datuma zahtjev može popuniti i predati bez sankcija u podružnicama Agencije za plaćanja. Zahtjev za ovu mjeru može se podnijeti i do 26. lipnja 2018., ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja.

Napominjemo da su rokovi za ostale potpore ostali nepromijenjeni, što znači da su do 1. lipnja moguće izmjene i dopune već podnesenog Jedinstvenog zahtjeva za 2018. godinu, a poljoprivrednici koji u redovnom roku (do 15. svibnja) nisu podnijeli zahtjev mogu to učiniti najkasnije do 11. lipnja 2018., uz smanjenje visine plaćanja po danu kašnjenja.

https://www.apprrr.hr/produzen-rok-za-podnosenje-zahtjeva-za-potporu-za-mjeru-14-dobrobit-zivotinja/ 

 

 

 

 

PLAN OBJAVE NATJEČAJA

Indikativni plan objave natječaja 2018.

 

Vrijeme objave natječaja Naziv mjere Naslov natječaja
svibanj Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
svibanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare)
svibanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
svibanj Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
svibanj Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
svibanj Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova
svibanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
svibanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
svibanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.1 Priprema aktivnosti projekata suradnje
svibanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.2 Provedba aktivnosti projekata suradnje
svibanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.4.1 Tekući troškovi i animacija
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (prioritetni sektori)
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
lipanj Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
lipanj Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
lipanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
lipanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
lipanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.3 Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
lipanj Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1 Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija
srpanj Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.2.1 Potpora za troškove informiranja i promoviranja
srpanj Mjera 16 – Suradnja 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1
srpanj Mjera 16 – Suradnja 16.1.2 Operativne skupine
listopad Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
listopad Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
listopad Mjera 16 – Suradnja 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu
studeni Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
studeni Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
studeni Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.3 Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

 

https://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/

 

 

 

Ženska perspektiva pomaže poduzetnicama

iz nerazvijenih područja

 

Projekt ‘Ženska perspektiva’ za poduzetnice, koji je pokrenula i provodi udruga za razvoj poduzetništva Perspektiva iz Lipika a financira ga The Coca-Cola Foundation s 250.000 dolara. Program će trajati tijekom 2018. i 2019., a radi se o obrazovanju 50 poduzetnica iz sedam najnerazvijenijih hrvatskih županija: Virovitičko-podravske, Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke i Osječko-baranjske županije. Projekt je predstavljen 04. svibnja 2018. godine u Zagrebu. Predstavili su ga Tomislav Lneniček, predsjednik udruge Perspektiva, mr. sc. Dragica Karajić, voditeljica projekta, i Ana Kljaić, direktorica za odnose s javnošću Coca Cola Adria. Njime se namjerava potaknuti žene koje imaju registrirani gospodarski subjekt, a bave se poljoprivrednom proizvodnjom, agroturizmom te izradom rukotvorina i suvenira na daljnji razvoj poslovanja kroz upoznavanje novih pozitivnih primjera razvijenih dijelova Hrvatske, stjecanje novih znanja te socijalnih i poduzetničkih vještina, mentorstvom u poslovanju te osiguranje novog distribucijskog kanala internetske prodaje. Za odabranih 50 poduzetnica, Perspektiva će omogućiti edukacijske radionice te studijsko putovanje u Istru i rad s uspješnim udruženim istarskim poduzetnicama, mentorski rad stručnijih savjetnika te u konačnici promociju njihovih proizvoda na novoj web prodajnoj stranici i lakši put do kupaca njihovih proizvoda ne samo u Hrvatskoj već i izvan granica.

Javni poziv traje od 10. svibnja 2018. do 20. lipnja 2018. godine.

Prijave u prvom krugu na adresi

Sve o projektu Ženska perspektiva na poveznici www.perspektiva.hr .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  EU TJEDAN U GRADU VUKOVARU

 

 

U organizaciji Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara, danas, 10. 05. 2018. godine,

i u gradu Vukovaru smo sudjelovali na predstavljanju EU

projekata u sklopu EU tjedna i i dana otvorenih vrata Udruga!