Novosti o IAKS mjerama u 2019. godini

11. OŽUJKA 2019

U „Narodnim novinama“ br. 21/2019 objavljen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu, a zaprimanje jedinstvenih zahtjeva započelo je 4. ožujka 2019. i traje do 15. svibnja 2019. godine.

Ako osim izravnih plaćanja želite ostvariti potporu za IAKS mjere (M10, M11, M13 i M14) iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., zahtjev za potporu podnosite preko jedinstvenog zahtjeva putem AGRONET sustava. Zahtjev možete popuniti samostalno, ispisati te poslati poštom ili ga osobno donijeti u podružnicu Agencije u svojoj županiji do 15. svibnja 2019. godine. Svima koji nemaju tu mogućnost i dalje pomažu djelatnici Agencije za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Ovogodišnji Pravilnik donosi neke novosti o IAKS mjerama u odnosu na prethodni od kojih izdvajamo:

Mjera 10  Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 
U mjeri 10, podmjeri 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama, u svih 16 tipova operacija promijenjena je postojeća obveza o trajanju izobrazbe sa dosadašnjih 18 sati na 6 sati.

U podmjeri 10.1., tipu operacije 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada dodane su dvije nove obveze:
– održavati površinu između redova košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje i
– područje između redova mora biti zatravnjeno tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja.

Osim toga, za ovaj tip operacije povećan je iznos potpore koji je sada 356,92 EUR/ha.

U podmjeri 10.1., tipu operacije 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka, uvodi se nova obveza:
– na površini od 1 ha potrebno je postaviti barem jednu nastambu za solitarne pčele.

I za ovaj tip operacije povećan je iznos potpore koji je sada 450 EUR/ha.

U podmjeri 10.1., tipu operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, uvedena je nova pasmina svinja – Banijska šara.
Za tip operacije 10.1.9. povećani su iznosi potpore za sve pasmine.

Korisnici mjere 10, tipa operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja mogu podnijeti zahtjev i za mjeru 14 Dobrobit životinja.

Mjera 11  Ekološki uzgoj
U mjeri 11, podmjeri 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, promijenjena je postojeća obveza o trajanju izobrazbe sa dosadašnjih 18 sati na 6 sati.

Mjera 14  Dobrobit životinja
U mjeri 14, tipu operacije 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu, za područje dobrobiti „Poboljšani uvjeti smještaja“ dodaje se novi zahtjev „Obogaćivanje ležišta“ za sve kategorije svinja.

U mjeri 14 također se uvode dva nova tipa operacije:

  • 1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu
  • 1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu.

Uvjeti za ostvarenje potpore detaljno su navedeni u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu koje možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_21_439.html

 

 

 

Izvor: ruralnirazvoj.hr 

 

 

 

 

 

 

Dana 8. ožujka s početkom u 18:30 sati u sklopu predstavljanja Razvojne strategije Općine Ivankovo predstavili smo Lokalnu razvojnu strategiju (LRS) LAG-a Bosutski niz

LRS LOGO 

53819590 539198133235372 152721688356716544 n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavljen natječaj za Podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

8. OŽUJKA 2019

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas drugi natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

U odnosu na prvi natječaj za provedbu iste podmjere, iz travnja prošle godine, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom je natječaju povećan i iznosi 75.000.000,00 kuna.

Sve detalje o ovom natječaju možete pogledati ovdje.

 

Izvor: ruralnirazvoj.hr

 

 

 

Objava rezultata 1. LAG Natječaja za tip operacije 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Konačna rang lista 

Upravni odbor LAG-a Bosutski niz na sjednici održanoj 21. veljače 2019. godine u Babinoj Gredi donio je odluku da od ukupno 10 prijavljenih projekata na prvi LAG Natječaj za TO 1.2.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", Odluku o odabiru projekta izda za 5 prijavljenih projekata.

Konačna rang lista odobrenih projekata:

1.2