Novosti u kampanji izravne potpore za 2018. godinu

 

 

 

 

1. OSNOVNO PLAĆANJE:

a) uvjet održavanja krških pašnjaka i pašnjaka je napasivanje stokom u posjedu ili košnja

b) prijenos prava na plaćanja bez zemlje: iznos prava se smanjuje za 30% (ne više za 50%).

2. „ZELENO PLAĆANJE“:

a) „privremeni travnjak“ (= oranična kultura  „trave i travolike paše“: trave, travne smjese, travno-djetelinske smjese i djetelinsko-travne smjese) ne postaje „trajni travnjak“ šeste godine nakon zasijavanja ako je u međuvremenu preoran (ponovno posijana ista kultura i sl.) i ako je korisnik tu aktivnost preoravanja prijavio na jedinstvenom zahtjevu za potporu (pri čemu se godina prijave aktivnosti preoravanja računa  kao „prva godina zasnivanja oranične kulture „trave i travolika paša“.

 b) Ekološki značajne površine:

  • Faktor izračuna prihvatljive površine za kulture koje fiksiraju dušik = 1 (bio je 0,7) a za kulture kratkih ophodnji = 0,5 (bio je 0,3);
  • Zabrana primjene sredstava za zaštitu bilja na kulturama koje fiksiraju dušik, postrnim i zelenim pokrovnim usjevima i ugaru (ova je zabrana je na snazi od 2015.);
  • Kultura koja fiksira dušik kao glavni usjev može biti zasijana i kao smjesa s jednom ili više drugih kultura na način da kultura koja fiksira dušik prevladava na površini;
  • Dimenzije suhozida: širina: od 0,5 m do 2 m unutar parcele i od 0,5 m do 4 m na granici parcele; visina: od 0,2 m do 3 m;
  • Razdoblje kada postrni usjevi i zeleni pokrovni usjevi moraju biti prisutni na ekološki značajnim površinama: 20. kolovoza – 15. listopada 2018. godine.

  3. PROIZVODNO-VEZANA PLAĆANJA:

  • za povrće, voće, šećernu repu i krmno proteinsko bilje ne može ostvariti korisnik koji je PODNIO zahtjev za ekološku potporu u okviru IAKS mjera ruralnog razvoja.

  4. POTPORA ZA  NOVE MLADE POLJOPRIVREDNIKE U IZRAVNIM PLAĆANJIMA:

  • (dodatna plaćanja za 50 ha) isplate vrše pet godina bez obzira koliko je godina proteklo od osnivanja gospodarstva i prvog podnošenja zahtjeva za potporu za mlade: npr. ako je netko osnovao gospodarstvo 2013. i prijavio se za mjeru za mlade 2015, može ostvarivati tu potporu 5 godina (za 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.

  5. DRŽAVNA POTPORA ZA MJERA ZA MLIJEČNE KRAVE:

  • (potpora za osjetljive sektore): razdoblje držanja mliječnih krava smanjeno je na 100 dana.

  6. DRŽAVNA POTPORA ZA OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA:

  • korisnici ne trebaju Ministarstvu poljoprivrede slati godišnje izvještaje o urodu.

DODATNE UPUTE

BILO KAKVU PROMJENU NA GOSPODARSTVU NAKON PODNOŠENJA GODIŠNJEG JEDINSTVENOG ZAHTJEVA ZA PLAĆANJIMA UVIJEK TREBA JAVLJATI AGENCIJI ZA PLAĆANJA PISANIM PUTEM (i to prije dolaska kontrole na terenu).

Ovo je posebno važno u stočarskoj proizvodnji, npr. kod izlučenja grla i nadomještanja grla na farmi: nije dovoljno obavijestiti o tome veterinarsku službu ili uzgojna udruženja za zaštićene pasmine, nego treba ODMAH POSLATI OBAVIJEST AGENCIJI ZA PLAĆANJA O IZLUČENJU GRLA, O NADOMJEŠTANJU GRLA i dr.

Isto se odnosi na bilo kakvu promjenu kulture na ARKOD parceli nakon podnošenja zahtjeva, uključujući slučaj kada posijana kultura ne nikne zbog prirodne nepogode:  o tome poljoprivrednik treba poslati pisanu obavijest Agenciji za plaćanja.

KONTROLE NA TERENU I IZRAČUN KAZNI KOD PREKOMJERNE PRIJAVE POVRŠINE

Poljoprivredno gospodarstvo može biti bilo kada nakon podnošenja zahtjeva tokom godine predmet klasične kontrole na terenu Agencije za plaćanja (koja se najavljuje i koja se vrši u prisutnosti poljoprivrednika) ili/i predmet „kontrole daljinskim snimanjem“ Agencije za plaćanja koja se ne najavljuje i koja se vrši interpretacijom geo-snimaka bez izlaska na teren. Površina prijavljena na jedinstvenom zahtjevu za plaćanjem mora odgovarati površini koju poljoprivrednik obrađuje u godini prijave!

PRIMJERI KAZNI ZA PREKOMJERNU PRIJAVU POVRŠINA NA JEDINSTVENOM ZAHTJEVU

Primjer smanjenja OSNOVNOG PLAĆANJA U IZRAVNIM PLAĆANJIMA: ako Agencija za plaćanja kontrolom utvrdi razliku između prijavljene i stvarno obrađene površine na terenu, i ako je razlika između prijavljene i utvrđene površine veća od 3 % od utvrđene površine ili od 2 hektara, osnovno plaćanje se umanjuje (za iznos kolika bi bila isplata utvrđene razlike x 1,5).

Na primjer: ako je korisnik izravnih plaćanja prijavio 30 hektara, a kontrolom je utvrđeno da obrađuje 20 hektara, nesukladna razlika od 10 hektara čini 50% utvrđene površine (10 = 50% od 20). Korisnik će ostvariti osnovno plaćanje za utvrđenih 20 hektara (prema svojim vrijednostima prava na plaćanja) ali umanjeno za 1,5 X vrijednost prava nesukladnih 10 hektara. Ako ovaj korisnik ima prava na plaćanja u vrijednosti od 1.500 kn, osnovno plaćanje će biti slijedeće: 20 x 1.500 kn minus 1,5 x (1.500 kn x 10) = 30.000 kn minus 22.500 kn = 7.500 kn (umjesto 30.000 kn koliko bi ostvario za svojih 20 utvrđenih hektara bez primjene sankcije).

Izuzeće kod manjih nesukladnosti: ako razlika između prijavljene i utvrđene površine ne prelazi 10 % utvrđene površine, iznos se (u prvoj godini nesukladnosti) ne umanjuje 1,5 puta već 0,75 puta. Npr: ako je korisnik prijavio 20 ha, a kontrolom je utvrđeno da obrađuje 19 ha, razlika od 1 ha predstavlja 5,3% utvrđene površine (1 = 5,3% od 19). Ako ovaj korisnik ima vrijednost prava od 1.500 kn, isplata osnovnog plaćanja bit će slijedeća: 19 x 1.500 kn minus 0,75 x (1.500 kn x 1) = 28.500 kn minus 1.125 kn  = 27.375 kn (umjesto 28.500 kn koliko bi ostvario za svojih 19 utvrđenih hektara bez primjene sankcije).

UPIS U UPISNIK POLJOPRIVREDNIKA

Ako je nositelj ili član OPG-a nezaposlena osoba, postaje obveznik mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i gubi prava na Zavodu za zapošljavanje. Isto tako, ako je nositelj ili član OPG-a korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili  korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti, postaje obveznik mirovinskog osiguranja i mirovina mu se umanjuje. Naime, ako je nositelj ili član OPG-a zaposlena osoba ili korisnik starosne mirovine , nije obveznik mirovinskog i zdravstvenog osiguranja jer je osiguran po osnovi zaposlenja ili starosne mirovine. Osobe koje se nalaze na redovnom školovanju također nisu obveznici mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TJEDAN U GRADU OTOKU

 

Danas, 07. svibnja 2018. godine, odazvali smo se zajedničkom pozivu Otočke Razvojne Agencije i Grada Otoka za

sudjelovanjem na EU tjednu i predstavljanju projekata u sklopu EU tjedna i dana otvorenih vrata Udruga!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objava Otvorenog javnog poziva za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018.

 

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

Prijave se zaprimaju isključivo od 2.5.2018. do 15.6.2018. godine.

očuvanje tradicije

Osnovna namjena sredstava:

- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

- prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

- upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,

- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):

- sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se

podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 2.5.2018. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

 Sve informacije o Programu „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta www.mingo.hr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đakovo Expo Zlatne ruke – jubilarni 10. Sajam

poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva

 

Ovoga proljeća Grad Đakovo, Univerzal d.o.o. za komunalne djelatnosti i Turistička zajednica Grada Đakova organiziraju10.Sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva „Đakovo Expo Zlatne ruke“, koji će se održati 4. i 5. svibnja 2018. godine nalokaciji Državne ergele Đakovo - u zatvorenoj jahaonici i dvorištu pastuhane (Augusta Šenoe 45, Đakovo) na 5.000 četvornihmetara sajamskog prostora.  Osim proizvoda obiteljskih gospodarstva, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika i zadrugara, najubilarnom 10. Đakovo Expou bit će izložena poljoprivredna oprema i mehanizacija. 

 U suradnji s partnerima pripremamo zanimljive radionice i edukacije za poljodjelce koje će voditi stručnjaci određenih  profila, a  po prvi puta će na sajmu biti održan i  „Bambino kup“ izložba najmlađih, djece s hrvatskih farmi koja ćeprikazati telad iz vlastitoga uzgoja prvoga dana sajma uoči samoga otvorenja.  

Sve dodatne informacije vezano uz održavanje sajma, uvjete i cijenu zakupa izložbenog prostora možete pronaći na stranici:

 https://www.univerzal-djakovo.hr/dakovo-expo-2018/

ili se obratite Univerzalu telefonom na broj 031/811-018.

 

 

expo 10 logo