Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju javno je objavila zbirne podatke o svim poljoprivrednim gospodarstvima registriranima u Upisnik poljoprivrednika - po svim županijama, gradovima, općinama i naseljima u Republici Hrvatskoj. Također objavila je i podatke o svim potporama i kulturama za koje su poljoprivrednici zatražili izravna plaćanja za 2015. godinu. 

Izvještaj br.1. – Statistika iz Upisnika poljoprivrednika sadržava broj poljoprivrednih gospodarstava prema tipu (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga, ostali) i spolu nositelja/odgovorne osobe s brojem članova gospodarstva i školskom spremom.

Izvještaj br. 2. – Statistika iz AGRONET-a - uključuje sve vrste potpore (po kulturama) koje su poljoprivredna gospodarstva zatražila na zahtjevu za 2015. godinu - prema površini te broju gospodarstava, a koji se odnose na lokaciju registriranih poljoprivrednih gospodarstva.

Svi podaci navedeni u izvještajima ne uključuju naziv poljoprivrednog gospodarstva, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Navedene izvještaje možete preuzeti na web stranici: http://www.apprrr.hr/statistika-2015-1743.aspx

Sve detaljnje informacije o tome možete naći na web stranici APPRRR:  http://www.apprrr.hr/koliko-poljoprivrednika-ima-u-hrvatskoj-i-sto-uzgajaju-%E2%80%93-provjerite-u-godisnjoj-statistici-1747.aspx

 

 

Zahtjevi za potporu za mlade poljoprivrednike podmjere 6.1., operacije 6.1.1. mogu se podnjeti još 8 dana, točnije do 23. prosinca 2015. godine. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 104/15 natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“. Zahtjevi za potporu mogli su se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od
5. listopada 2015.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu stariji od 18 a mlađi od 40 godina te koji podnose poslovni plan za poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 8.000 do 49.999 eura. Također, to su oni korisnici koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Više informacija možete dobiti na web stranicihttp://www.apprrr.hr/mladi-poljoprivrednici-%E2%80%93-jos-8-dana-za-prijavu-na-natjecaj!-1738.aspx

 

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za podmjeru 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu«. 

Prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i jedinice lokalne samouprave.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 3.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Rok za podnošenje zahtjeva počeo je teći od 7. prosinca 2015. i traje do 7. lipnja 2016. 

Više informacija možete dobiti na web stranici: http://www.apprrr.hr/mjera-4---ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx.