U okviru Programa za pravosuđe 2014-2020 Europske komisije, objavljen je poziv za dostavu projektnih prijedloga na temu promicanja dobrih praksi o rodnim ulogama i otklanjanja stereotipa u područjima obrazovanja, obuke i radne sredine.

Tekst natječaja možete pronaći ovdje .

Poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je do 27. svibnja 2016. u 12:00 sati .


IzvorUred za udruge Vlade RH.

 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode putem Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) u suradnji s konzorcijem AVALON Foundation, Nizozemska;  ÖKL, Austrija i Ecologica, Hrvatska  te Upravnim odjelom za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije pozivaju Vas na jednu od radionica pod nazivom “KAKO OSTVARITI POTPORE ZA POLJOPRIVREDNO-OKOLIŠNE MJERE?” koje će se zbog lakše organizacije i troškova održati u tri dana na tri mjesta, i to:

  • u ponedjeljak, 14. ožujka 2016. s početkom u 10:00 sati u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima;
  • u utorak, 15. ožujka 2016. s početkom u 10:00 sati u Regionalnom poslovnom centru u Lovasu,
  • u srijedu 16. ožujka 2016. s početkom u 10:00 sati u Domu kulture u Drenovcima

Cilj radionice je upoznati potencijalne korisnike s poljoprivredno-okolišnim mjerama i potporama za ove mjere u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Potpore se dodjeljuju korisnicima koji provodeći poljoprivredne prakse korisne za prirodu i okoliš doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš, te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu. To su na primjer: ekološki proizvođači, uzgajivači zaštićenih i izvornih pasmina domaćih životinja, privatni šumoposjednici, vlasnici starih voćnjaka, pčelari, ali i svi oni koji žele promijeniti dosadašnju poljoprivrednu praksu i koristiti veće poticaje. 

 

 

Europska komisija objavila je u sklopu Programa za pravosuđe 2014-2020 natječaj za dostavu projektnih prijedloga na temu međunarodne suradnje s ciljem adekvatne reakcije na nasilje nad ženama i djecom, te s ciljem osvješćivanja ovog pitanja i problema neprijavljivanja navedenih djela.

Više informacija o natječaju, kao i natječajnu procesuru možete pronaći ovdje iovdje .

IzvorUred za udruge Vlade RH

 

 

U tijeku je podnošenje prijedloga programa za mjere informiranja i promocije povezane s poljoprivrednim proizvodimakoje traje do 28.4.2016. godine.

Pod sloganom " Pravi užitak - iz Europe je! " - " Enjoy, it's from Europe ", EU želi pomoći subjektima u sektoru poljoprivrede da se probiju na nova tržišta ili ojačaju postojeći položaj na tržištu, ali i informirati europske potrošače o poljoprivrednim proizvodnima iz EU. 

Prijedlozi programa koji se mogu prijaviti na poziv koji je objavila Europska komisija 4. veljače 2016. odnose se na:

1)      Jednostavne programekoje podnosi jedna ili više organizacija predlagateljica iz iste države članice; 
2)      Programe u kojima sudjeluje više korisnikakoje podnose najmanje dvije organizacije predlagateljice iz najmanje dvije države članice ili jedne/više europskih organizacija.

Programi informiranja i promocije poljoprivrednih proizvoda usmjereni su na informiranje o kvaliteti, prehrambenoj i zdravstvenoj vrijednosti, posebnim metodama proizvodnje, dobrobiti životinja, zaštiti okoliša i sl. te na podizanje razine svijesti o autentičnosti europskih zaštićenih oznaka izvornosti, zemljopisnog podrijetla i zajamčenih tradicionalnih posebnosti.

Programi se baziraju na odnosima sa javnošću i informativnim kampanjama, a mogu se provoditi i u obliku sudjelovanja na događanjima, sajmovima i izložbama koji su od nacionalnog, europskog i međunarodnog značaja.  Mjere informiranja i promocije nisu usmjerene na marke proizvoda (brendove) i njihovo podrijetlo. 

Prijaviti se mogu reprezentativne organizacije proizvođača proizvoda ili sektora koji se kroz program želi promovirati. Smatra se da su reprezentativne one organizacije, bez obzira na njihov pravni oblik, one koje predstavljaju najmanje 50 % broja proizvođača ili vrijednosti utržive proizvodnje dotičnog proizvoda ili sektora te priznate proizvođačke organizacije. Dakle, privatne kompanije nisu prihvatljive kao predlagateljice programa.

Izvor:http://www.apprrr.hr/eu-novac-za-promociju-poljoprivrednih-proizvoda-%E2%80%93-prijave-do-28-travnja-1848.aspxhttp://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm