Dana 28. listopada 2015. objavljen je natječaj za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš".

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za vlastite potrebe od minimalno 70 posto i ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva), za vlastite potrebe od minimalno 70 posto.

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.   


Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 28. listopada 2015. do 30. prosinca 2015., a detalje možete pronaći:

http://www.apprrr.hr/mjera-4---ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx

 

 

Dana 20.10. 2015. u Gradu Otoku Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji sa LAG-om Bosutski niz održali su predstavljanje podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim  poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“ za koju je 1. natječaj raspisan 30. rujna  2015. te prijave traju od 05. listopada 2015 do 23. prosinca 2015. 

Na predstavljanju prezentirana je podmjera 6.1. uz pojašnjena odredbi iz Pravilnika NN 42/15 i  natječaja NN 104/15, način upisa u  evidenciju korisnika, podnošenje zahtjeva za potporu putem mrežne stranice Agencije za plaćanja, izrada poslovnog plana te u  konačnici panel za diskusiju u kojem su zainteresirani korisnici postavljali pitanja čime se zaključilo predstavljanje.

 

 

LAG Bosutski niz, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira predstavljanje podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“ za koju je 1. natječaj raspisan 30. rujna 2015.

 

Predstavljanje će se održati u Gradu Otoku, 20. listopada 2015. s početkom u 11:30 sati u velikoj vijećnici, prema sljedećem programu:

 

  1. Predstavljanje podmjere 6.1 uz pojašnjenje odredbi Pravilnika (MP)
  2. Upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (AP)
  3. Podnošenje zahtjeva za potporu putem mrežne stranice Agencije za plaćanja (AP)
  4. Izrada poslovnog plana (AP)
  5. Pitanja

 

Detalje objavljenog natječaja možete pronaći na:

http://www.apprrr.hr/podmjera-61-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-1630.aspx

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_42_852.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2771578.html

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 104/15 natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“.

 

Korisnici ove mjere su mladi poljoprivrednici, osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu uz ekonomsku veličinu iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura.

 

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu, a visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

 

Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu obzirom da se zahtjev za potporu podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 05. listopada 2015. do 23. prosinca 2015.

 

Detalje natječaja možete pronaći na:

http://www.apprrr.hr/podmjera-61-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-1630.aspx

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_42_852.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2771578.html