Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za podmjeru 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu«. 

Prihvatljivi korisnici su: šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i jedinice lokalne samouprave.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 3.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela.

Rok za podnošenje zahtjeva počeo je teći od 7. prosinca 2015. i traje do 7. lipnja 2016. 

Više informacija možete dobiti na web stranici: http://www.apprrr.hr/mjera-4---ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx.

 

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava".

Jedan natječaj odnosi se na sektor svinjogojstva i peradarstva, a drugi je raspisan za sektor voća i povrća. 

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.   

Sredstva javne potpore iznose ukupno 11.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, a moguće ga je uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u slučajevima propisanim natječajem.  

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016., a detalje možete pronaći na linku:

http://www.apprrr.hr/mjera-4---ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx

 

Dana 28. listopada 2015. objavljen je natječaj za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš".

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje su ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za vlastite potrebe od minimalno 70 posto i ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva), za vlastite potrebe od minimalno 70 posto.

Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.   


Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 28. listopada 2015. do 30. prosinca 2015., a detalje možete pronaći:

http://www.apprrr.hr/mjera-4---ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx

 

 

Dana 20.10. 2015. u Gradu Otoku Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji sa LAG-om Bosutski niz održali su predstavljanje podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim  poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“ za koju je 1. natječaj raspisan 30. rujna  2015. te prijave traju od 05. listopada 2015 do 23. prosinca 2015. 

Na predstavljanju prezentirana je podmjera 6.1. uz pojašnjena odredbi iz Pravilnika NN 42/15 i  natječaja NN 104/15, način upisa u  evidenciju korisnika, podnošenje zahtjeva za potporu putem mrežne stranice Agencije za plaćanja, izrada poslovnog plana te u  konačnici panel za diskusiju u kojem su zainteresirani korisnici postavljali pitanja čime se zaključilo predstavljanje.