Objavljena konačna rang lista projekata malih poljoprivrednika iz mjere 6.3.1.

Projekti će biti financirani s ukupno 151 milijun kuna.

 
  •  2.881
  •  
  •  0
  •  
  •  0
 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem konačnih odluka poljoprivrednicima koji su se prijavili na drugi natječaj za operaciju 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava". Sve odluke Agencija će izdati tijekom ovog tjedna, a poljoprivrednici svoje odluke mogu preuzeti u AGRONET-u (na kartici "ODLUKE"), stoji u priopćenju ministarstva.  

Konačnu rang listu za operaciju 6.3.1. pogledajte u dokumentu ispod članka.

Financirat će se 1.355 projekata

Na natječaj za male poljoprivrednike za koji je predviđeno ukupno 151.218.000  kuna(protuvrijednost od 20 milijuna eura) zaprimljeno je 4.189 zahtjeva za potporu, što je najviše zahtjeva od početka provedbe Programa ruralnog razvoja u Hrvatskoj. 

Sredstvima raspoloživim za sufinanciranje po ovom natječaju može se sufinancirati ukupno 1.355 projekata. Korisnici potpore su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 7.000 eura, a visina potpore po poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 113.389 kuna

Što se može financirati ovim sredstvima?

Tim sredstvima mali poljoprivrednici će financirati: kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, zatim graditi i opremati prostore (vanjsku i unutarnju infrastrukturu) u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade. 

Bespovratnim novcem iz ove mjere poljoprivrednici će financirati i kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme te podizati višegodišnje nasade, a moći će izgraditi i opremiti objekte za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda.

Zašto se dugo čekalo na obradu?

"Interes koji su mali poljoprivrednici iskazali za ovu mjeru pokazuje koliko je potencijala za poljoprivrednu proizvodnju u našim ruralnim područjima. Malim poljoprivrednicima moramo pomoći da postanu veći, a upravo ova mjera omogućava im unaprjeđenje gospodarstva i povećanje vrijednosti njihove proizvodnje, što je preduvjet za javljanje na druge izdašnije mjere iz Programa ruralnog razvoja RH", izjavio je ministar Tomislav Tolušić te dodao; 

"Ovo je bio natječaj koji je proveden po starim procedurama i zato su poljoprivrednici dugo čekali na obradu njihovih projekata. U međuvremenu smo izmijenili i olakšali procedure dodjele sredstava za mjeru 6, pa će novi natječaj (u lipnju) biti raspisan po jednostavnijim pravilima", zaključio je Tolušić. 

Paket natječajne dokumentacije za LAG-ove

Važno je napomenuti da su u posljednja tri mjeseca Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja održali niz sastanaka i edukacija s Lokalnim akcijskim grupama (LAG), kojima su pripremili paket natječajne dokumentacije za operaciju 6.3.1. kako bi LAG-ovi samostalno mogli provoditi natječaje upravo za ovu mjeru - potporu malim poljoprivrednicima, za koji postoji najveći interes na terenu

Natječaje će provoditi 54 LAG-a čiji popis s pripadajućim jedinicama lokalne samouprave možete pronaći u dokumentu ispod članka.

https://www.agroklub.com/financiranje/objavljena-konacna-rang-lista-projekata-malih-poljoprivrednika-iz-mjere-631/40360/  

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV

Za dostavu prijava za zapošljavanje na mjesto

Asistent u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutski niz

I.

LAG Bosutski niz raspisuje javni poziv za izbor 1 kandidata za zapošljavanje na mjesto Asistent u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutki niz na  punom radnom vremenu (8 sati dnevno) na određeno vrijeme.

II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak zamjene Asistenta u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutski niz na određeno vrijeme, stručnog kadra više i visoke stručne spreme (VŠS, VSS) koji će doprinjeti iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu, izradu i provedbu Lokalne razvojne /CLLD strategije temeljene na načelima održivog razvoja prema LEADER programu i CLLD metodologiji, sudjelovanje u pripremi i provedbi nacionalnih, inozemnih i EU projekata te ostalim administrativnim poslovima LAG-a

III.

Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- godinu dana radnog iskustva na pripremi i provedbi EU projekta

- završenu minimalno VŠS ili VSS, ekonomist, pravnik

- da poznaju rad na računalu

- da poznaju engleski jezik u govoru i pismu

- vozačka dozvola B kategorije, posjedovanje osobnog automobila

Od kandidata/kinja očekujemo: - dobre komunikacijske vještine; - sposobnost suradničkog vođenja i timskog rada; - spremnost na učenje i unapređenje profesionalnih kompetencija.

IV.

Uz prijavu na javni poziv (molbu), kandidati su dužni priložiti:

- dokaz ugovora o radu ili drugi dokaz koji dokazuje da kandidat podsjeduje znanja provedbe EU projekta u trajanju najmanje 1 godine

- neovjerena preslika osobne iskaznice, domovnica

- životopis s osobnim podacima (Europass)

- uvjerenje o nekažnjavanju – sud

- ECDL diploma – ukoliko je primjenjivo

-  kopija vozačke dozvole

- dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

- Kandidati koji zadovolje kriterije biti će pozvani na testiranje, a procjenu i odabir osoba izvršiti će Komisija/Upravni odbor koju čine članovi LAG-a Bosutski niz.

1. Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. http://ruralnirazvoj.hr/program/

2. Lokalne razvojne strategije LAG-a Bosutski niz 2014.-2020. , http://www.lag-bosutskiniz.hr

3. Općenito o LAG-u Bosutski niz http://www.lag-bosutskiniz.hr

Navedeno testiranje obavit će se za kandidate koji udovolje prvoj fazi, psihologijskoj selekciji. Termin održavanja navedenog utvrdit će se nakon dobivenog mišljenja HZZ o uspješnosti psihologijske selekcije.

V.

Prijave se dostavljaju:

pismenim putem na adresu LAG Bosutski niz, Trg Kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci

s napomenom „JAVNI POZIV - Za dostavu prijava za zapošljavanje na mjesto Asistent u Uredu za tehničku i stručnu podršku LAG-a Bosutski niz“.

Rok za podnošenje prijava je sedam (7) dana od objave javnog poziva na web stranici LAG-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama LAG-a Bosutski niz http://www.lag-bosutskiniz.hr/,

Općinama i Gradu u sastavu LAG-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obavješteni pisanim putem e-mailom LAG-a.

U Nijemcima, 19.02.2018. godine

 
 

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

 
 
 
 
 
 
Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu
 
16. veljače 2018. -  Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je 3,1 milijuna kuna u proračunu za 2018. godinu koja će se koristiti kao pomoć općinama, gradovima i županijama za izradu prostornih planova uređenja.  
 
Predstavnici jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave zahtjev za dodjelu sredstava upućuju Ministarstvu na propisanom Obrascu za prijavu zajedno sa svom potrebnom dokumentacijom kako je opisano u Javnom pozivu za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini.
 
Zahtjeve će razmatrati stručno Povjerenstvo kojeg osniva ministar.
 
Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana.  Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan.
 
Jedinica lokalne ili područne samouprave dužna je sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu te dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih. 
 
Ispunjeni obrazac prijave s propisanim prilozima potrebno je poslati na adresu e-pošte: najkasnije do 30. rujna 2018. ili do iskorištenja sredstava. 
Za eventualna pitanja i dodatne informacije možete se obratiti Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije ovog Ministarstva na tel. 01/3782 467 ili na adresu e-pošte:
 
 
Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini
Obrazac prijave (xls)(pdf)
Odluka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2018. godini
Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu
 
 
 
 
 
 
OBAVIJEST KORISNICIMA MJERE 7 IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA
 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede poziva sve korisnike operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ s kojima su potpisani ugovori o financiranju na radionice o daljnjim provedbenim aktivnostima u sklopu projekta. 
 
Tema radionice je: Priprema i provedba postupka javne nabave u sklopu projekta financiranog iz Mjere 7 PRR 
 
Radionice će se održati 27. i 28. veljače 2018. godine s početkom u 10 sati u kino-dvorani Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. Obzirom na broj korisnika i kapacitet dvorane, radionice će se održati u dva termina, prema rasporedu u nastavku obavijesti. 
 
U svrhu olakšanja pripreme dokumentacije o nabavi, Agencija za plaćanja je pripremila i objavila nacrt dokumentacije o nabavi koji korisnicima može pomoći u pripremi i provedbi postupka javne nabave - http://www.apprrr.hr/Download.ashx?FileID=1cda0071-bea8-4126-9de4-85fd942e2ace   
 
1. dan radionice 27. veljače 2018. godine za korisnike s područja: 
Brodsko-posavske županije
Koprivničko-križevačke županije
Krapinsko-zagorske županije
Međimurske županije
Osječko-baranjske županije
Požeško-slavonske županije
Virovitičko-podravske županije
Vukovarsko-srijemske županije  
 
2. dan radionice 28. veljače 2018. godine za korisnike s područja:
Bjelovarsko-bilogorske županije 
Dubrovačko-neretvanske županije 
Istarske županije 
Karlovačke županije 
Ličko-senjske županije 
Primorsko-goranske županije 
Sisačko-moslavačke županije 
Splitsko-dalmatinske županije 
Šibensko-kninske županije 
Varaždinske županije 
Zadarske županije 
Zagrebačke županije