log partnera
Pozivamo sve mlade od 15 do 30 godina na edukaciju "MLADI I EU FONDOVI" koja će se održati u sklopu projekta LAG-am-aktivni mladi u četvrtak, 28. ožujka s početkom u 12 sati u Domu branitelja u Ivankovu!
Prijave slati na mail ili u inbox
logo Copy
 
 
 
 
 

 

ZAGOVARANJE, LOBIRANJE I UMREŽAVANJE

 

Pozivamo sve zainteresirane za sudjelovanje na treningu „Zagovaranje, lobiranje i umrežavanje“, koji će se održati 27.-28. ožujka 2019., u Novoj Gradišci (Hotel Kralj Tomislav). Trening organizira HMRR, u okviru projekta „Umrežavanje i zagovaranje za zeleno gospodarstvo“.

Trening je otvoren za sve udruge.

Zainteresirane za trening molimo da se prijave putem prijavnice najkasnije do petka, 22. ožujka (radi potvrde smještaja u hotelu).

Informacije se nalaze na stranicama HMRR-a:

http://hmrr.hr/hr/novosti/iz-hmrr-a/poziv-na-trening-zagovaranje/

 

Novosti o IAKS mjerama u 2019. godini

11. OŽUJKA 2019

U „Narodnim novinama“ br. 21/2019 objavljen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu, a zaprimanje jedinstvenih zahtjeva započelo je 4. ožujka 2019. i traje do 15. svibnja 2019. godine.

Ako osim izravnih plaćanja želite ostvariti potporu za IAKS mjere (M10, M11, M13 i M14) iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., zahtjev za potporu podnosite preko jedinstvenog zahtjeva putem AGRONET sustava. Zahtjev možete popuniti samostalno, ispisati te poslati poštom ili ga osobno donijeti u podružnicu Agencije u svojoj županiji do 15. svibnja 2019. godine. Svima koji nemaju tu mogućnost i dalje pomažu djelatnici Agencije za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Ovogodišnji Pravilnik donosi neke novosti o IAKS mjerama u odnosu na prethodni od kojih izdvajamo:

Mjera 10  Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 
U mjeri 10, podmjeri 10.1. Plaćanja obveza povezanih s poljoprivredom, okolišem i klimatskim promjenama, u svih 16 tipova operacija promijenjena je postojeća obveza o trajanju izobrazbe sa dosadašnjih 18 sati na 6 sati.

U podmjeri 10.1., tipu operacije 10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada dodane su dvije nove obveze:
– održavati površinu između redova košnjom ili malčiranjem najmanje 4 puta godišnje i
– područje između redova mora biti zatravnjeno tijekom petogodišnjeg obveznog razdoblja.

Osim toga, za ovaj tip operacije povećan je iznos potpore koji je sada 356,92 EUR/ha.

U podmjeri 10.1., tipu operacije 10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka, uvodi se nova obveza:
– na površini od 1 ha potrebno je postaviti barem jednu nastambu za solitarne pčele.

I za ovaj tip operacije povećan je iznos potpore koji je sada 450 EUR/ha.

U podmjeri 10.1., tipu operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, uvedena je nova pasmina svinja – Banijska šara.
Za tip operacije 10.1.9. povećani su iznosi potpore za sve pasmine.

Korisnici mjere 10, tipa operacije 10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja mogu podnijeti zahtjev i za mjeru 14 Dobrobit životinja.

Mjera 11  Ekološki uzgoj
U mjeri 11, podmjeri 11.1. Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode, promijenjena je postojeća obveza o trajanju izobrazbe sa dosadašnjih 18 sati na 6 sati.

Mjera 14  Dobrobit životinja
U mjeri 14, tipu operacije 14.1.2. Dobrobit životinja u svinjogojstvu, za područje dobrobiti „Poboljšani uvjeti smještaja“ dodaje se novi zahtjev „Obogaćivanje ležišta“ za sve kategorije svinja.

U mjeri 14 također se uvode dva nova tipa operacije:

  • 1.4. Dobrobit životinja u kozarstvu
  • 1.5. Dobrobit životinja u ovčarstvu.

Uvjeti za ostvarenje potpore detaljno su navedeni u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu koje možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_21_439.html

 

 

 

Izvor: ruralnirazvoj.hr 

 

 

 

 

 

 

Dana 8. ožujka s početkom u 18:30 sati u sklopu predstavljanja Razvojne strategije Općine Ivankovo predstavili smo Lokalnu razvojnu strategiju (LRS) LAG-a Bosutski niz

LRS LOGO 

53819590 539198133235372 152721688356716544 n