LAG Bosutski niz, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira predstavljanje podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“ za koju je 1. natječaj raspisan 30. rujna 2015.

 

Predstavljanje će se održati u Gradu Otoku, 20. listopada 2015. s početkom u 11:30 sati u velikoj vijećnici, prema sljedećem programu:

 

  1. Predstavljanje podmjere 6.1 uz pojašnjenje odredbi Pravilnika (MP)
  2. Upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (AP)
  3. Podnošenje zahtjeva za potporu putem mrežne stranice Agencije za plaćanja (AP)
  4. Izrada poslovnog plana (AP)
  5. Pitanja

 

Detalje objavljenog natječaja možete pronaći na:

http://www.apprrr.hr/podmjera-61-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-1630.aspx

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_42_852.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2771578.html

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 104/15 natječaj za provedbu podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", provedba tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima“.

 

Korisnici ove mjere su mladi poljoprivrednici, osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu uz ekonomsku veličinu iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura.

 

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu, a visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

 

Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu obzirom da se zahtjev za potporu podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 05. listopada 2015. do 23. prosinca 2015.

 

Detalje natječaja možete pronaći na:

http://www.apprrr.hr/podmjera-61-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-1630.aspx

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_42_852.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2771578.html