Edukacija će se održati dana 27. veljače (srijeda) u prostorijama Grada Otoka s početkom u 13 sati
Prijave slati na mail:  ili inbox fb

Više o samoj temi
Jedna od osnovnih karakteristika provedbe ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo čime se ono potvrđuje kao glavni čimbenik ukupnog razvoja ruralnih područja. Upravo ta posebnost pouzdanja u ljude koji žive u ruralnim područjima i u njihove sposobnosti za otkrivanje onoga što najbolje odgovara njihovom okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama čini posebnost LEADER projekata te samog LEADER programa.

logo CopyLEADER logo Jul09 300x278

LEADER je akronim francuskog izraza Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale (eng. Links between actions for the development of the rural economy; hrv. Veza među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva) koji predstavlja inicijativu Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutim na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta. Program se oslanja na izradu i provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije, a provode ih lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). LAG-ovi su udruge koje pružaju direktnu potporu lokalnim razvojnim dionicima i projektima nacionalnih programa ruralnog razvoja.

LEADER se temelji na 7 osnovnih načela koje služe kao putokaz lokalnom razvoju govoreći o tome kako, a ne što treba raditi:

PRISTUP TEMELJEN NA OSOBITOSTIMA PODRUČJA – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost i na njima treba planirati I graditi budućnosti.
PRISTUP ODOZDO PREMA GORE – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
USPOSTAVLJANJE LOKALNIH PARTNERSTVA – povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.
INOVATIVNOST – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
INTEGRALAN I VIŠESEKTORSKI PRISTUP – horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
UMREŽAVANJE I SURADNJA – povezivanje, pokretanje i provedba zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a.
ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ – razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.

CLLD je akronim engleskog izraza Community-led Local Development što u prijevodu znači Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. To je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

Karakteristike CLLD-a su sljedeće:

fokus na specifična sub-regionalna područja,
vođen je od strane lokalne zajednice, točnije LAG-ova, koji predstavljaju partnerstvo javnog, civilnog i privatnog sektora,
provodi se putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale,
uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.
CLLD, u razdoblju 2014.-2020., će se u Republici Hrvatskoj provoditi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, što je definirano Partnerskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014-2020.

 

 

 

 

 

Dana 21. veljače u zgradi Općine Babina Greda s početkom u 17:30 održan je Upravni odbor LAG-a Bosutski niz.
Točke dnevnog reda odnosile su se na donošenje odluka I. LAG natječaja za TO 1.2.2./6.3.1.

52678047 602059113600812 8608068094247567360 n
Članove Upravnog odbora informirali smo o tekućim poslovima Ureda LAG-a te planovima za slijedeće razdoblje.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danas su nam u posjeti bili predstavnici časopisa i portala PODUZETNIK
Govorili smo o ulozi i funkciji LAG-a Bosutski niz na području na kojem djeluje, natječajima, problemima i potrebama na koje svakodnevno nailaze OPG-i, obrtnici, udruge.

52578918 2103289939755612 6930186983457161216 n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBAVIJEST

 

Pozivamo sve proizvođače rakije i likera s područja LAG-a Bosutski niz ukoliko su zainteresirani za izlaganje svojih proizvoda i sudjelovanje na Prvoj međunarodnoj konferenciji i izložbi pod nazivom "Spirit of Rakia" od 27. - 30. ožujka 2019. godine u Puli, da se jave direktno organizatorima o detaljima konferencije i samog izlaganja.

Mirna Banović 099 4416 816, 
Spirit of Rakia Prva međunarodna konferencija i izložba

www.spiritofrakia.com