Objavljen natječaj za Podmjeru 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

8. OŽUJKA 2019

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas drugi natječaj za provedbu podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, a maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni. Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

U odnosu na prvi natječaj za provedbu iste podmjere, iz travnja prošle godine, ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom je natječaju povećan i iznosi 75.000.000,00 kuna.

Sve detalje o ovom natječaju možete pogledati ovdje.

 

Izvor: ruralnirazvoj.hr

 

 

 

Objava rezultata 1. LAG Natječaja za tip operacije 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Konačna rang lista 

Upravni odbor LAG-a Bosutski niz na sjednici održanoj 21. veljače 2019. godine u Babinoj Gredi donio je odluku da od ukupno 10 prijavljenih projekata na prvi LAG Natječaj za TO 1.2.2. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", Odluku o odabiru projekta izda za 5 prijavljenih projekata.

Konačna rang lista odobrenih projekata:

1.2

 

 Objava: 01.03.2019. godine

 

 

 

 

 

Danas u 13:30 sati ispred Ureda LAG-a i zgrade općine Nijemci održana je tradicionalna manifestacija "Pokladno jahanje".
Manifestacija seže iz vremena graničara i čuvanja vojne granice iz vremena osmanlijskih osvajanja.

Danas je to tradicija koja njeguje vrijednosti uzgajanja plemenitih životinja konja koji su u prošlosti značili život, očuvanje tradicionalnih šokačkih pjesama, hrane i druženja.

53311921 2135532510091960 6741482553015795712 o

 

 

 

 

 

 

 

Edukacija će se održati dana 27. veljače (srijeda) u prostorijama Grada Otoka s početkom u 13 sati
Prijave slati na mail:  ili inbox fb

Više o samoj temi
Jedna od osnovnih karakteristika provedbe ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo čime se ono potvrđuje kao glavni čimbenik ukupnog razvoja ruralnih područja. Upravo ta posebnost pouzdanja u ljude koji žive u ruralnim područjima i u njihove sposobnosti za otkrivanje onoga što najbolje odgovara njihovom okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama čini posebnost LEADER projekata te samog LEADER programa.

logo CopyLEADER logo Jul09 300x278

LEADER je akronim francuskog izraza Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale (eng. Links between actions for the development of the rural economy; hrv. Veza među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva) koji predstavlja inicijativu Europske unije za potporu projektima ruralnog razvoja pokrenutim na lokalnoj razini u svrhu revitalizacije ruralnih područja i stvaranja novih radnih mjesta. Program se oslanja na izradu i provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje omogućuju integralnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije, a provode ih lokalne akcijske grupe (LAG-ovi). LAG-ovi su udruge koje pružaju direktnu potporu lokalnim razvojnim dionicima i projektima nacionalnih programa ruralnog razvoja.

LEADER se temelji na 7 osnovnih načela koje služe kao putokaz lokalnom razvoju govoreći o tome kako, a ne što treba raditi:

PRISTUP TEMELJEN NA OSOBITOSTIMA PODRUČJA – svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost i na njima treba planirati I graditi budućnosti.
PRISTUP ODOZDO PREMA GORE – široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
USPOSTAVLJANJE LOKALNIH PARTNERSTVA – povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa – LAG-ova.
INOVATIVNOST – tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
INTEGRALAN I VIŠESEKTORSKI PRISTUP – horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
UMREŽAVANJE I SURADNJA – povezivanje, pokretanje i provedba zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a.
ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ – razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.

CLLD je akronim engleskog izraza Community-led Local Development što u prijevodu znači Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice. To je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

Karakteristike CLLD-a su sljedeće:

fokus na specifična sub-regionalna područja,
vođen je od strane lokalne zajednice, točnije LAG-ova, koji predstavljaju partnerstvo javnog, civilnog i privatnog sektora,
provodi se putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale,
uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.
CLLD, u razdoblju 2014.-2020., će se u Republici Hrvatskoj provoditi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, što je definirano Partnerskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014-2020.