Natječaj za tip operacije 4.1.1. – poljoprivrednicima na raspolaganju 360 milijuna kuna za biljnu proizvodnju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila novi natječaj iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja za tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 360.000.000,00 kunaod čega:

  • 200.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor ratarstva
  • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u proizvodnju šećerne repe
  • 70.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor vinogradarstva
  • 20.000.000,00 kuna za ulaganja u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.  

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a prihvatljivi su projekti za ulaganja u sektor ratarstva (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje), sektor vinogradarstva te u sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Prijave na Natječaj počinju se zaprimati mjesec dana od dana objave kako bi svi potencijalni prijavitelji na vrijeme stigli pripremiti dokumentaciju.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 15. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 16. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija o provedbi spomenutog Natječaja pronađite ovdje.

„Prvi puta od ulaska u EU raspisujemo natječaj isključivo za sektor biljne proizvodnje iz mjere 4 Programa ruralnog razvoja RH. Za natječaj smo osigurali 360 milijuna kuna za podizanje konkurentnosti i stvaranja dodane vrijednosti u biljnoj proizvodnji. Ovim sredstvima financirat ćemo mehanizaciju, opremu te skladišta za ratarske kulture, podizanje novih vinograda, proizvodnju industrijskog bilja (poput duhana, uljane repice, suncokreta, soje), proizvodnju ljekovitog, začinskog i aromatičnog bilja te cvijeća i ukrasnog bilja“ – izjavio je ministar Tomislav Tolušić.

Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju radionice za potencijalne korisnike ovog Natječaja koje će se održati u Osijeku, Bjelovaru, Splitu, Zagrebu i Poreču, a više informacija o održavanju pronađite ovdje.

Na radionice se možete prijaviti putem sljedećeg prijavnog  OBRASCA.

Tekst Natječaja možete preuzeti na sljedećoj POVEZNICI.

 

http://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-poljoprivrednicima-na-raspolaganju-360-milijuna-kuna-za-biljnu-proizvodnju/ 

 

 

 

 

 

 

/NOVI FADN KALKULATOR - VAŽNA OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA/

 

Objavljen je novi FADN kalkulator na stranicama Savjetodavne službe.

Ekonomska veličina značajno je povećana u sljedećim segmentima:
- ljekovito i aromatično bilje 
- pčelinje zajednice
-cvijeće i ukrasno bilje
-povrće, dinje, lubenice i jagode
-junad i junice do 2 godine
-junad iznad dvije godine uključujući bikove
-mliječe krave
-ostala goveda
-ovce
- koze
-kokoši nesilice i pjetlovi
-pčelinje zajednice
-kunići

Ekonomska veličina značajno je smanjena u sljedećim segmentima:
-sjeme i sadni materijal
-jezgričavo voće
-koštunjičavo voće
-bobičasto voće
-lupinasto voće
-grožđe (za kvalitetna vina, ostala vina i stolno grožđe)
-junice starije od 2 godine
-rasplodne krmače
-svinje za tov

U ekonomsku veličinu unešena je i stavka božićnih drvaca.

Kalkulator možete preuzeti na : http://www.savjetodavna.hr/…/pr…/kalkulator-za-izracun-evpg/

Preporučamo poljoprivrednicima da prije ikakvih promjena koje su planirali provjere svoju ekonomsku veličinu u Savjetodavnoj službi.

 

 

 

 

 

 

Otvoreno e-Savjetovanje o provedbi Podmjere 6.1.  i 6.3.
 
Ministarstvo poljoprivrede provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ i tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
 
Izmjene definiciije mladog poljoprivrednika
Važna izmjena za podmjeru 6.1.1 je rok u kojem korisnik može biti postavljen za nositelja poljoprivrednog gospodarstva na dan predaje zahtjeva za potporu, a da bi se smatrao mladim poljoprivrednikom.  Do sada je taj rok iznosio 18 mjeseci, a sada je rok povećan na 24 mjeseca.
 
Potpore od 20.000 i od 50.000 eura uz bitno drugačije obveze korisnika
Također vrlo važna izmjena za podmjeru 6.1.1 odnosi se visinu potpore i obveze korisnika u periodu nakon dobivanja potpore.
 
Naime, do sada je potpora u okviru podmjere 6.1. za mlade poljoprivrednike iznosila 50.000 eura za sve korisnike, a svi koji su ostvarili potporu imali su obvezu 5 godina nakon isplate treće rate ostati nositelji poljoprivrednog gospodarstva, biti obveznici poreza na dohodak (ili na dobit), obveznici doprinosa s osnova poljoprivrede te se obvezati da će im to biti glavno zanimanje.
 
Novim prijedlogom Pravilnika o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“ostavlja se mogućnost traženja potpore u iznosu od 20.000 eura te od 50.000 eura.
 
Za potporu od 50.000 eura korisnik se obvezuje da će mu  poljoprivreda biti glavno zanimanje, da će bit obveznik socijalnih doprinosa  (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede te  biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik  poreza na  dohodak ili na dobit,  najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.
 
No za ostvarenu potporu od 20.000 eura  korisnik se ne mora obvezati da će mu poljoprivreda biti   glavno zanimanje i ne mora  biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede, već samo nositelj poljoprivrednog gospodarstva, pet godina nakon konačne isplate potpore.
 
Ako korisnik traži potporu 50.000 eura dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate.
 
Ako pak korisnik traži potporu 20.000 eura dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće rate,  bez upisa u RPO, plaćanja doprinosa i obveze da mu poljoprivreda bude glavno zanimanje.
 
 
15.02.2018. godine
 
 
 
 
 
 
 

/VAŽNA OBAVIJEST/

 

 

Obavještavamo potencijalne korisnike s područja LAG-a

BOSUTSKI NIZ koji se žele prijaviti na natječaj tipa operacije 6.3.1.

»Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« Lokalne

razvojne strategije LAG-a BOSUTSKI NIZ, da ukoliko planiraju

promjene (SO, upis površina u ARKOD itd.) iste moraju napraviti u

Savjetodavnim službama najkasnije do 28. veljače 2018. Nakon

toga, promjene više neće biti moguće do sljedećeg ciklusa revizije

podataka (lipanj/srpanj 2018.).

 

13.02.2018. godine