PLAN OBJAVE NATJEČAJA

Indikativni plan objave natječaja 2018.

 

Vrijeme objave natječaja Naziv mjere Naslov natječaja
svibanj Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
svibanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima (uljare/mini mljekare)
svibanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
svibanj Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
svibanj Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
svibanj Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova
svibanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
svibanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
svibanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.1 Priprema aktivnosti projekata suradnje
svibanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.2 Provedba aktivnosti projekata suradnje
svibanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.4.1 Tekući troškovi i animacija
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (prioritetni sektori)
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
lipanj Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
lipanj Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
lipanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
lipanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
lipanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.3 Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda
lipanj Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1 Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija
srpanj Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.2.1 Potpora za troškove informiranja i promoviranja
srpanj Mjera 16 – Suradnja 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1
srpanj Mjera 16 – Suradnja 16.1.2 Operativne skupine
listopad Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura
listopad Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture
listopad Mjera 16 – Suradnja 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu
studeni Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
studeni Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
studeni Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.3 Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

 

https://ruralnirazvoj.hr/plan-objave-natjecaja/

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.
You need to agree with the terms to proceed