Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti – 2018. godina

 

Vijeće za elektroničke medije temeljem svoje odluke donesene na sjednici  održanoj 11. siječnja 2018. objavljuje  

 
JAVNI POZIV  ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA/ SEMINARA/ KONFERENCIJA/ RADIONICA/ PREDAVANJA/ ISTRAŽIVANJA NA TEMU POTICANJA MEDIJSKE PISMENOSTI  
 
I.  Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata, seminara, konferencija, radionica, predavanja ili istraživanja čija bi tema bila medijska pismenost,  razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao i s njome povezana područja i projekti.  
Projekti su namijenjeni zadovoljavanju javnog interesa za koje su osigurana financijska sredstva u proračunu Agencije za elektroničke medije za 2018. u visini od tristo tisuća kuna    (300.000,00 kn). Najviši iznos koji se može dobiti za pojedini projekt iznosi četrdeset tisuća (40.000,00 kn) u jednoj godini.  
 
II.  Svrha sufinanciranja je jačanje i razvoj medijske pismenosti te osvješćivanje građana o važnosti medijske pismenosti, koja podrazumijeva skup pojedinačnih i društvenih znanja, kompetencija i vještina, odnosno sposobnost pristupa medijima, razumijevanje, vrednovanje i kritičko promišljanje različitih aspekata medija i medijskih sadržaja te stvaranje i odgovorno dijeljenje informacija i medijskih sadržaja na medijskim i komunikacijskim platformama. 
 
III.  Pravo podnošenja prijave imaju svi fakulteti, instituti, obrazovne ustanove, udruge i ostale pravne osobe koje razvijaju i rade projekte vezane uz medijsku pismenost.  Ovime se pozivaju podnositelji prijava da ukoliko u 2018. imaju planiran projekt, seminar, radionicu, konferenciju, predavanje ili istraživanje, a čija bi tema bila medijska pismenost da dostave ponudu sa zahtjevom za sufinanciranje. Vijeće za elektroničke medije će u odluci o dodjeli sredstava, te u svakom pojedinom ugovoru o sufinanciranju utvrditi dinamiku realizacije sredstava.  
Prijaviti se mogu projekti, seminari, radionice, konferencije, predavanja ili istraživanja koji će se finalizirati do 30. lipnja 2019.   Ponuditelj u ponudi može naznačiti da se radi o projektu koji traje više od jedne godine. U tom slučaju sredstva se pravdaju za svaku pojedinu godinu projekta, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. U slučaju višegodišnjih projekata ponuditelj treba dostaviti ponudu svake godine. Dakle, dobivanje sredstava u jednoj godini ne podrazumijeva odobravanje sredstava i za slijedeću godinu.  Na ovom natječaju ne mogu sudjelovati:  – nakladnici televizija, nakladnici neprofitnih televizija, te neprofitni pružatelji medijskih usluga iz čl. 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima  – nakladnici radija, nakladnici neprofitnih radija, te neprofitnih pružatelja medijskih usluga iz čl. 19. i 79. Zakona o elektroničkim medijima  – neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija  – neprofitni proizvođači audiovizualnog programa  – neprofitni proizvođači radijskog programa.  
 
IV.  Uz obrazac prijave, koja je sastavni dio ovog poziva prilaže se odgovarajući izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, potvrdu porezne uprave o ispunjenju obveze paćanja dospjelih javnih davanja, uvjerenje o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje.  V.  Dokumentacija za podnošenje prijave može se podići u Agenciji za elektroničke medije, Jagićeva 31, Zagreb, te je dostupna i na internetskim stranicama Agencije.  Prijave se dostavljaju Agenciji za elektroničke medije na popunjenom propisanom obrascu i s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje.  Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Agencija za elektroničke medije, Jagićeva 31, Zagreb, uz napomenu „Prijava na javni poziv za sufinanciranje“.  VI.  Pri vrednovanju podnesenih prijava primjenjivat će se slijedeći kriterij:  – Tema prijave, povezanost s temom medijske pismenosti – prepoznavanje, analiza i rješavanje konkretnog problema/potrebe  – Ciljevi – jasno iskazani u samom projektu  – Logička povezanost – planiranje aktivnosti s postavljenim ciljevima  – Rad s ciljanom skupinom građana – neposredan rad s građanima  – Infrastruktura – postojanje stručne i materijalne (prostor, oprema, novčana sredstva) (organizacija, ljudski resursi) infrastrukture za provedbu programa/projekta  – Umreženost – suradnja, koordinacija i/ili partnerstvo s drugim dionicima – Ekonomičnost – odnos očekivanih učinaka i troškova s obzirom na područje rada  – Volonterstvo – uključivanje volontera u rad 
Ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se određena prijava morala prihvatiti, te po kojoj bi Agencija za elektroničke medije morala sufinancirati projekt, seminar, konferenciju, radionicu, predavanje ili istraživanja program, projekt ili manifestaciju.  VII.  Rok za podnošenje prijava je 10. veljače 2018.  VIII.  Neće se razmatrati prijave koje:  –  nisu dostavljene u propisanom roku,  –  nisu dostavljene na propisanim obrascima,  – su nepotpune, –  ne udovoljavaju propisanim uvjetima iz ovog Poziva,  –  nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja.  
 
IX.  Vijeće za elektroničke medije će u roku 40 dana od zadana zaprimanja ponuda obavijestiti podnositelje zahtjeva o odluci Vijeća.  

 

Više na:

http://www.e-mediji.hr/hr/novosti/javni-poziv-za-prikupljanje-ponuda-za-sufinanciranje-projekata-na-temu-poticanja-medijske-pismenosti-2018-godina/

 

 

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.
You need to agree with the terms to proceed