GRADIŠTE

KAPELICA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U GRADIŠTU

Mnogo je Gradištanaca sudjelovalo 1848. i 1849. u ratovima protiv Mađara i «Pijemonteza» (Talijana) o čemu su starci u selu pričali sve do konca XIX. stoljeća.

Da se sačuva spomen na spomenute godine podignuli su Gradištanci s župnikom Šumanovcem spomenik svoje pobožnosti prema Gospi, kapelicu na čast Blaženoj Djevici Mariji “na brdu” 1850. godine.

Crkvica je duga 6 m i 4 m široka. Uz dozvolu biskupa Josipa Juraja Strossmayera, župnik Šumanovac svečano ju je blagoslovio trećeg dana Uskrsa 1851. godine.

Pred kapelicom nalazi se mali trijem sa četiri stupa. Iznad trijema diže se mali kvadratni toranj koji je pokriven u obliku kvadratne piramide, na čijem se vrhu nalazi mala «jabuka» u koju je usađen metalni križ. Od podnožja do vrha kapelice ima nešto više od 6 m. U tornju se nalazi malo zvono koje se rabi samo kada je misa, najčešće na Spasovo i na Veliku Gospu.

Ovamo još i danas, doduše u daleko manjem broju, na blagdan Spasova hodočaste vjernici obližnjih sela, a nekad je upriličavana svečana procesija koja je polazila iz župne crkve “na brdo” gdje je bila propovijed i svečana pjevana sveta misa.

Iako je kapelica blagoslovljena i posvećena Blaženoj Djevici Mariji, njezinom Uznesenju, Gradištanci i drugi hodočasnici ipak su na ovo mjesto najčešće dolazili na blagdan Spasova.

Naime, prije je na Spasovo bio veliki «vašar», pa su u Gradište dolazili gosti iz susjednih sela. Vremenom Spasovo je postajalo pravi proštenički dan cijele okolice. Narod iz susjednih sela znao je u procesijama na taj dan dolaziti na misu koja se tu održavala.

Izvor: www.gradište.com