NATJEČAJI

MJERA NATJEČAJ STATUS
M17 Natječaj za podmjeru 17.1 “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” OTVORENOd 15. 3. 2019
Do 15. 10. 2019
M14 Mjera 14 “Dobrobit životinja” OTVORENOd 4. 3. 2019
Do 15. 5. 2019
M13 Mjera 13 “Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja OTVORENOd 4. 3. 2019
Do 15. 5. 2019
M11 Mjera 11 “Ekološki uzgoj” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja OTVORENOd 4. 3. 2019
Do 15. 5. 2019
M10 Mjera 10 “Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene” – u sklopu podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu za izravna plaćanja OTVORENOd 4. 3. 2019
Do 15. 5. 2019
M4 Natječaj za tip operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja” OTVORENOd 28. 2. 2019
Do 29. 4. 2019
M4 Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ OTVORENOd 2. 1. 2019
Do 1. 7. 2019
M3 Natječaj za tip operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ OTVORENOd 20. 8. 2018
Do 30. 9. 2020
M19 Natječaj za tip operacije 19.3.1. “Priprema aktivnosti projekata suradnje” OTVORENOd 18. 7. 2018
Do 30. 6. 2019
M19 Natječaj za tip operacije 19.3.2. “Provedba aktivnosti projekata suradnje” OTVORENOd 18. 7. 2018
Do 30. 6. 2019
M19 Natječaj za provedbu tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR RH 2014. – 2020. OTVORENOd 18. 6. 2018
Do 31. 12. 2023
M4 Natječaj za tip operacije 4.3.3. ”Ulaganje u šumsku infrastrukturu” U NAJAVIstudeni
M4 Natječaj za tip operacije 4.3.5. ”Korištenje obnovljivih izvora energije za javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća”* U NAJAVIsrpanj
M4 Natječaj za tip operacije 4.3.4. ”Investicije u javnu infrastrukturu za skladištenje voća i povrća”* U NAJAVIsrpanj
M8 Natječaj za tip operacije 8.6.3. “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda” U NAJAVIsvibanj
M16 Natječaj za tip operacije 16.4.1. ”Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta” U NAJAVIlipanj
M8 Natječaj za tip operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” U NAJAVIsvibanj
M6 Natječaj za tip operacije 6.2.1. ”Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti” U NAJAVIlipanj
M8 Natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” U NAJAVIsvibanj
M6 Natječaj za tip operacije 6.4.1. “Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” U NAJAVIsvibanj
M4 Natječaj za tip operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima”-(mikro, mali i srednji) U NAJAVItravanj
M4 Natječaj za tip operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” U NAJAVItravanj
M4 Natječaj za tip operacije 4.1.1.”Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” U NAJAVItravanj
M4 Natječaj za tip operacije 4.2.2. “Korištenje obnovljivih izvora energije” U NAJAVItravanj
M4 Natječaj za tip operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” U NAJAVItravanj
M3 Natječaj za tip operacije 3.2.1.”Potpora za troškove informiranja i promoviranja” U NAJAVItravanj
M16 Natječaj za tip operacije 16.1.2. “Operativne skupine” U NAJAVItravanj
M4 Natječaj za tip operacije 4.4.1. “Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša” U NAJAVItravanj
M10 Natječaj za podmjeru 10.2. “Očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi” U NAJAVItravanj
M16 Natječaj za osnivanje operativnih skupina za provedbu tipa operacije 16.4.1 “Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta” ZATVOREN
M4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ ZATVOREN
M9 Objavljen treći natječaj za operaciju 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija ZATVOREN
M20 Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti za provedbu godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2018. godinu ZATVOREN
M3 Natječaj za tip operacije 3.2.1. “Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja” ZATVOREN
M5 Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” ZATVOREN
M9 Natječaj za tip operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija” ZATVOREN
M4 Natječaj za tip operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” ZATVOREN
M4 Natječaj za tip operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” ZATVOREN
M4 Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva ZATVOREN
M7 Natječaj za tip operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda” ZATVOREN
M8 Natječaj za tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva ZATVOREN
M8 Natječaj za tip operacije 8.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima ZATVOREN
M6 Natječaj za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” ZATVOREN
M5 Natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ ZATVOREN
M6 Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ ZATVOREN
M4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. ZATVOREN
M7 Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” ZATVOREN
M4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka ZATVOREN
M4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – objekti za proizvodnju ulja ZATVOREN
M8 Natječaj za tip operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” ZATVOREN
M5 Natječaj za tip operacije 5.2.1.”Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” ZATVOREN
M8 Natječaj za tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” ZATVOREN
M6 Natječaj za tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima” ZATVOREN
M17 Natječaj za provedbu mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka ZATVOREN
M5 Treći natječaj za tip operacije 5.2.2. “Razminiranje poljoprivrednog zemljišta” ZATVOREN
M10 Natječaj za provedbu podmjere 10.2. “Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi” ZATVOREN
M16 Natječaj za tip operacije 16.1.1. “Potpora za osnivanje operativnih skupina” ZATVOREN
M4 Natječaj za tip operacije 4.1.1. – poljoprivrednicima na raspolaganju 360 milijuna kuna za biljnu proizvodnju ZATVOREN
M6 Natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” ZATVOREN
M4 Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” ZATVOREN
M5 Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” ZATVOREN
M4 Raspisana još dva natječaja vrijedna 300 milijuna kuna za podmjeru 4.2, tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima ZATVOREN
M3 Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“ ZATVOREN
M19 Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ ZATVOREN
M7 Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” (2017.) ZATVOREN
M6 Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” ZATVOREN
M9 Natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija” ZATVOREN
M6 Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima«, NN 120/2016 ZATVOREN
M7 Natječaj za provedbu podmjere 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije” – provedba tipa operacije 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” ZATVOREN
M7 Objavljen Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda” ZATVOREN
M4 OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OPERACIJU 4.3.1. – INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA ZATVOREN
M8 NATJEČAJ Za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda« ZATVOREN
M8 Natječaj za provedbu podmjere 8.6. – provedba tipa operacije 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva” (NN 55/16) ZATVOREN
M8 Natječaj za provedbu podmjere 8.6.– provedba tipa operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” (NN 55/16) ZATVOREN
M8 Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” tipa operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” (NN 53/16) ZATVOREN
M19 Natječaj za provedbu podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” – provedba tipa operacije 19.2.1. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” (NN 50/16) ZATVOREN
M8 Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava – provedba operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” (NN 50/16) ZATVOREN
M4 Natječaj za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” – provedba operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije” (NN 48/16) ZATVOREN
  Natječaj za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz PRR RH za razdoblje 2014. – 2020. ZATVOREN
M4 Natječaj za provedbu podmjere 4.1.– provedba operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš” (NN br. 128/2015) ZATVOREN
M4 Natječaj za podmjeru 4.3., tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” (NN br. 125/15) ZATVOREN
M4 Natječaj za provedbu podmjere 4.1., operacija 4.1.1. – sektor voća i povrća (NN br. 121/15) ZATVOREN
M4 Natječaj za provedbu podmjere 4.1., operacija 4.1.1. – sektor svinjogojstva i peradarstva (NN br. 121/15) ZATVOREN
M6 Natječaj za provedbu podmjere 6.1. operacija 6.1.1.Potpora mladim poljoprivrednicima, NN br. 104/15 (2015.g., prvi natječaj) ZATVOREN
M5 NATJEČAJ za provedbu podmjere 5.2. operacija 5.2.1. ZATVOREN
M19 Objavljen Natječaj za provedbu podmjere 19.1. – Pripremna pomoć ZATVOREN
M6 Natječaj za Podmjeru 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava- zatvoreni natječaj ZATVOREN
M5 Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za »Razminiranje poljoprivrednog zemljišta« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. ZATVOREN
M5 Otvoren natječaj za podmjeru 5.2. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. ZATVOREN
M7 NATJEČAJ za provedbu podmjere 7.1. operacije 7.1.1. ZATVOREN
M4 NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.2. operacije 4.2.1. ZATVOREN
M4 NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1. operacije 4.1.2. ZATVOREN
M4 NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1. operacije 4.1.1. ZATVOREN
M5 Objavljen 2. natječaj za provedbu podmjere 5.2. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020 ZATVOREN
M5 Objavljen natječaj za provedbu podmjere 5.2. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020. ZATVOREN

 

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.
You need to agree with the terms to proceed