Konačna rang lista za TO 3.1.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu ”.

Konačna rang lista za TO 3.1.1

 
Animacijska radionica 8. LAG Natječaja održana je dana 06. listopada u sjedištu LAG-a Bosutski niz, Faličevci 6, 32251 Privlaka s početkom u 11 sati.
8. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladan nacionalnom 7.4.1./3.1.1./4
 

TO 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Mijenja se tekst natječaja poglavlje 4.  ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE (19 stranica)

4.1 Podnošenje prijave projekta
Prijave projekta podnose se sukladno ovom Natječaju, koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.

Prilikom podnošenja prijave projekta nositelj projekta obavezno dostavlja natječajnu dokumentaciju iz Priloga I. ovog Natječaja.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 17. kolovoza 2022. godine, a najkasnije do 28 rujna 2022. godine na adresu:

LAG BOSUTSKI NIZ, Faličevci 6, 32251 Privlaka

 

te sada glasi:

4.1 Podnošenje prijave projekta
Prijave projekta podnose se sukladno ovom Natječaju, koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.

Prilikom podnošenja prijave projekta nositelj projekta obavezno dostavlja natječajnu dokumentaciju iz Priloga I. ovog Natječaja.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 17. kolovoza 2022. godine, a najkasnije do 12 listopada 2022. godine na adresu:

LAG BOSUTSKI NIZ, Faličevci 6, 32251 Privlaka

Isto tako odlukom UO mijenja se Obrazac B te se isti prilaže u izmjeni natječaja te se mole prijavitelji da isti koriste prilikom popunjavanja prijava!

LAG NATJEČAJ TO 3.1.1.-3.-1.

Obrazac-B.-Plan-nabave-Tablica-troškova-i-izračuna-potpore

Odluka UOa izmjena tekst LAG Natječaja

Odluka UOa izmjena Obrazac B

 
 

11.08.2022

Informativna radionica vezano za prijavu na 7. LAG Natječaj TO 3.1.1.

„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladan nacionalnom TO 7.4.1. održana je dana 10. kolovoza (srijeda) 2022. godine s početkom u 11 sati u zgradi Općine Cerna, Šetalište dr. F. Tuđmana 2, 32272 Cerna, dvorana na katu Općine

 

Animacijske radionice za za potencijalne prijavitelje na LAG Natječaj za TO Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 1.2.2./3

Dana 26.7.2021. godine održana je prva u nizu animacijskih radionica za potencijalne prijavitelje na LAG Natječaj za TO Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 1.2.2./3 u Nijemcima, Otoku te Privlaci.

Dana 2.8.2021. godine održane su animacijske radionice u Babinoj Gredi, Gradištu te Cerni, dana 23.8.2021. godine u Ivankovu, dana 24.8.2021. godine u Andrijaševcima te Jarmini, dana 25.8.2021. godine u Vođincima te Starim Mikanovcima.

 

Konačna rang lista za tip operacije 1.2.1.
“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE
1.2.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Verzija: 1.2
Datum: 08. 02. 2021.

 • IZMJENA NATEČAJA VRŠI SE U ODLOMKU 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, stranica broj 3 TE SADA GLASI: Raspoloživa sredstva: 2.147.915,06 HRK. OSTALI dijelovi Natječaja ostaju nepromijenjeni.
 • Upravni odbor na sjednici održanoj dana 8. veljače 2021. godine u Privlaci u uredu LAG-a BN donijela je navedenu Odluku koja se primjenjuje stupanjem na snagu od trenutka održavanja UO odnosno od danas. 8.veljače 2021. godine.

LEADER – Podmjera 19.2
Program ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020.
LRS LAG-a Bosutski niz

Odluka o izmjeni LAG Natječaja TO 121
LAG_natjecaj_TO_1.2.1._LRS_LAG_BN_izmjena 1.2

2. IZMJENA 5. LAG NATJEČAJA LAG-a BN TO 3.1.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Lag Natječaj mijenja se u slijedećem dijelu: – 17 stranica, Administrativne informacije, 4.1. Podnošenje zahtjeva za potporu, dio teksta te sada glasi:
Zahtjev za potporu podnosi se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom pošiljkom od 07. listopada 2020., najkasnije do 21. prosinca 2020. na adresu:
LAG BOSUTSKI NIZ, Faličevci 6, 32251 Privlaka

*Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.
 
 

IZMJENA 5. LAG NATJEČAJA LAG-a BN TO 3.1.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Lag Natječaj mijenja se u slijedećem dijelu: – 17 stranica, Administrativne informacije, 4.1. Podnošenje zahtjeva za potporu, dio teksta te sada glasi:
Zahtjev za potporu podnosi se u jednom  (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom pošiljkom od 07. listopada 2020., najkasnije do 30. studenog 2020. na adresu:
LAG BOSUTSKI NIZ, Faličevci 6, 32251 Privlaka

*Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.

5. LAG-NATJEČAJ-TO-3.1.1.-7.4.1-II

Odluka UO-a o izmjeni 5. LAG Natječaja

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE

1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ LRS LAG-a BN

LEADER – Podmjera 19.2

Program ruralnog razvoja

Republike Hrvatske za razdoblje

 2014. – 2020. 

LRS LAG-a BOSUTSKI NIZ

 

 

Odluka

LAG-Natjecaj-T.O.-1.2.2.-LRS-LAG-BN

OBAVIJEST:

Temeljem pisanih smjernica Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu (APPRRR) LAG Bosutski niz je dana 18.5.2020. godine Zahtjev za D/O/I/ TO” 1.2.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” LAG Natječaja LRS LAG-a BN prijaviteljima uputio putem e-maila a ne kako je propisano preporučenom pošiljkom. Razlog istoga je pandemija uzrokovana COVID 19.

Tablica provjere sukoba interesa

NAPOMENA: Za sve nejasnoće vezano uz pojašnjenje tablice sukoba interesa molimo, javite se u Ured LAG-a Bosutski niz na broj telefona objavljen na ovoj web stranici.

3. LAG Natječaj za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sukladan nacionalnom TO 4.1.1.

LAG Bosutski niz je dana 09. 05. 2019. godine objavio 3. LAG Natječaj za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sukladan nacionalnom TO 4.1.1.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti 37.062,50 HRK. Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti 111.187,50 HRK.

Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)

 1. fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:     

 • dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
 1. za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
 2. za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
 • proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore)
  • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)
  • nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
  • nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama
  • nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 29.05.2019., a najkasnije do 10.07.2019.

Prilog I. – Natječajna dokumentacija.docx
Prilog I. – Natječajna dokumentacija.pdf
Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova.docx
Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova.pdf
Prilog III. – Popis proizvoda.docx
Prilog III. – Popis proizvoda.pdf
Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza….docx
Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda.docx
Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda.pdf
Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju.docx
Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju.pdf
Prilog VII. – Uputa MZOIE.docx
Prilog VII. – Uputa MZOIE.pdf
Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija.docx
Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija.pdf

Obrazac A. Prijavni obrazac.docx
Obrazac B. Plan nabave.xlsx
Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima.xlsx
Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori).xlsx

LAG_natječaj_TO_1.2.1._LRS LAG BN.docx