TO 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Mijenja se tekst natječaja poglavlje 4.  ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE (19 stranica)

4.1 Podnošenje prijave projekta
Prijave projekta podnose se sukladno ovom Natječaju, koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.

Prilikom podnošenja prijave projekta nositelj projekta obavezno dostavlja natječajnu dokumentaciju iz Priloga I. ovog Natječaja.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 17. kolovoza 2022. godine, a najkasnije do 28 rujna 2022. godine na adresu:

LAG BOSUTSKI NIZ, Faličevci 6, 32251 Privlaka

 

te sada glasi:

4.1 Podnošenje prijave projekta
Prijave projekta podnose se sukladno ovom Natječaju, koristeći obrasce i priloge koji su sastavni dio Natječaja.

Prilikom podnošenja prijave projekta nositelj projekta obavezno dostavlja natječajnu dokumentaciju iz Priloga I. ovog Natječaja.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 17. kolovoza 2022. godine, a najkasnije do 12 listopada 2022. godine na adresu:

LAG BOSUTSKI NIZ, Faličevci 6, 32251 Privlaka

Isto tako odlukom UO mijenja se Obrazac B te se isti prilaže u izmjeni natječaja te se mole prijavitelji da isti koriste prilikom popunjavanja prijava!

LAG NATJEČAJ TO 3.1.1.-3.-1.

Obrazac-B.-Plan-nabave-Tablica-troškova-i-izračuna-potpore

Odluka UOa izmjena tekst LAG Natječaja

Odluka UOa izmjena Obrazac B

 
 

Animacijske radionice za za potencijalne prijavitelje na LAG Natječaj za TO Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 1.2.2./3

Dana 26.7.2021. godine održana je prva u nizu animacijskih radionica za potencijalne prijavitelje na LAG Natječaj za TO Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ 1.2.2./3 u Nijemcima, Otoku te Privlaci.

Dana 2.8.2021. godine održane su animacijske radionice u Babinoj Gredi, Gradištu te Cerni, dana 23.8.2021. godine u Ivankovu, dana 24.8.2021. godine u Andrijaševcima te Jarmini, dana 25.8.2021. godine u Vođincima te Starim Mikanovcima.

 

Konačna rang lista za tip operacije 1.2.1.
“Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE
1.2.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Verzija: 1.2
Datum: 08. 02. 2021.

 • IZMJENA NATEČAJA VRŠI SE U ODLOMKU 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, stranica broj 3 TE SADA GLASI: Raspoloživa sredstva: 2.147.915,06 HRK. OSTALI dijelovi Natječaja ostaju nepromijenjeni.
 • Upravni odbor na sjednici održanoj dana 8. veljače 2021. godine u Privlaci u uredu LAG-a BN donijela je navedenu Odluku koja se primjenjuje stupanjem na snagu od trenutka održavanja UO odnosno od danas. 8.veljače 2021. godine.

LEADER – Podmjera 19.2
Program ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje
2014. – 2020.
LRS LAG-a Bosutski niz

Odluka o izmjeni LAG Natječaja TO 121
LAG_natjecaj_TO_1.2.1._LRS_LAG_BN_izmjena 1.2

2. IZMJENA 5. LAG NATJEČAJA LAG-a BN TO 3.1.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Lag Natječaj mijenja se u slijedećem dijelu: – 17 stranica, Administrativne informacije, 4.1. Podnošenje zahtjeva za potporu, dio teksta te sada glasi:
Zahtjev za potporu podnosi se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom pošiljkom od 07. listopada 2020., najkasnije do 21. prosinca 2020. na adresu:
LAG BOSUTSKI NIZ, Faličevci 6, 32251 Privlaka

*Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.
 
 

IZMJENA 5. LAG NATJEČAJA LAG-a BN TO 3.1.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Lag Natječaj mijenja se u slijedećem dijelu: – 17 stranica, Administrativne informacije, 4.1. Podnošenje zahtjeva za potporu, dio teksta te sada glasi:
Zahtjev za potporu podnosi se u jednom  (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom pošiljkom od 07. listopada 2020., najkasnije do 30. studenog 2020. na adresu:
LAG BOSUTSKI NIZ, Faličevci 6, 32251 Privlaka

*Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.

5. LAG-NATJEČAJ-TO-3.1.1.-7.4.1-II

Odluka UO-a o izmjeni 5. LAG Natječaja

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE

1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ LRS LAG-a BN

LEADER – Podmjera 19.2

Program ruralnog razvoja

Republike Hrvatske za razdoblje

 2014. – 2020. 

LRS LAG-a BOSUTSKI NIZ

 

 

Odluka

LAG-Natjecaj-T.O.-1.2.2.-LRS-LAG-BN

OBAVIJEST:

Temeljem pisanih smjernica Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu (APPRRR) LAG Bosutski niz je dana 18.5.2020. godine Zahtjev za D/O/I/ TO” 1.2.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” LAG Natječaja LRS LAG-a BN prijaviteljima uputio putem e-maila a ne kako je propisano preporučenom pošiljkom. Razlog istoga je pandemija uzrokovana COVID 19.

Tablica provjere sukoba interesa

NAPOMENA: Za sve nejasnoće vezano uz pojašnjenje tablice sukoba interesa molimo, javite se u Ured LAG-a Bosutski niz na broj telefona objavljen na ovoj web stranici.

3. LAG Natječaj za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sukladan nacionalnom TO 4.1.1.

LAG Bosutski niz je dana 09. 05. 2019. godine objavio 3. LAG Natječaj za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sukladan nacionalnom TO 4.1.1.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti 37.062,50 HRK. Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti 111.187,50 HRK.

Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)

 1. fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:     

 • dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
 1. za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
 2. za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
 • proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore)
  • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)
  • nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
  • nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama
  • nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 29.05.2019., a najkasnije do 10.07.2019.

Prilog I. – Natječajna dokumentacija.docx
Prilog I. – Natječajna dokumentacija.pdf
Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova.docx
Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova.pdf
Prilog III. – Popis proizvoda.docx
Prilog III. – Popis proizvoda.pdf
Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza….docx
Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda.docx
Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda.pdf
Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju.docx
Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju.pdf
Prilog VII. – Uputa MZOIE.docx
Prilog VII. – Uputa MZOIE.pdf
Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija.docx
Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija.pdf

Obrazac A. Prijavni obrazac.docx
Obrazac B. Plan nabave.xlsx
Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima.xlsx
Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori).xlsx

LAG_natječaj_TO_1.2.1._LRS LAG BN.docx

Arhiva

Izbornik