Odluka o dozvoli produljenja razdoblja provedbe projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezije“ i omogućavanju produljenja roka za povrat sredstava uslijed pandemije COVID-19

Slika /slike svibanja/mref.jpg
Na temelju članka 52. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19) ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu čelnika Upravljačkog tijela za Operativni program ,,Konkurentnost i kohezija“ donosi
ODLUKU

o dozvoli produljenja razdoblja provedbe projekata u okviru Operativnog programa
,,Konkurentnost i kohezija“ i omogućavanju produljenja roka za povrat sredstava uslijed
pandemije COVID-19

I.
Dozvoljava se u projektima koji se provode na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija“, a čije razdoblje provedbe završava u ožujku, travnju ili svibnju 2020. godine, produljenje razdoblja provedbe projekta za tri mjeseca, bez uvjeta, po osnovi ove Odluke.
II.
Rok od tri mjeseca iz točke I. ove Odluke računa se od prvog sljedećeg dana od dana dovršetka razdoblja provedbe projekta u odnosu na svaki pojedini projekt, u skladu s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.
III.
Omogućava se korisnicima bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija“, čija obveza povrata sredstava po osnovi Odluke nadležnog tijela sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija“ dospijeva u ožujku, travnju ili svibnju 2020. godine, produljenje roka za povrat sredstava za 90 dana, bez uvjeta, po osnovi ove Odluke.
IV.
Rok od 90 dana iz točke III. ove Odluke počinje teći prvog sljedećeg dana računajući od posljednjeg dana roka u kojem je korisnik obvezan izvršiti povrat sredstava.
V.
Mogućnost iz točke III. ove Odluke primjenjuje se i na slučajeve u kojima je odobrena obročna otplata sredstava na rate po osnovi obveze povrata, pri čemu rok 0d 90 dana počinje teći prvog sljedećeg dana, računajući od posljednjeg dana roka u kojem je korisnik obvezan izvršiti povrat sredstava, po pojedinoj rati.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Odluka će biti objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.
VIII.
Tijela sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija“ poduzeti će relevantne radnje u svrhu administrativne provedbe aktivnosti koje su sadržaj ove Odluke, u skladu s mogućnostima i rokovima u danim okolnostima.
O b r a z l o ž e n j e
Svjetska zdravstvena organizacija je 11. ožujka 2020. proglasila stanje pandemije virusa COVID-19 te je Vlada Republike Hrvatske istog dana proglasila epidemiju uzrokovanu navedenim virusom.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. donijela Zaključak o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije Korona Virusa te zadužila nadležna tijela državne uprave za provedbu aktivnosti i primjenu mjera za pomoć gospodarstvu sukladno točci 1. Zaključka.

Sukladno gore navedenom, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi mjere u okviru Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija“, koje predstavljaju potporu postojećim korisnicima bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti projekata i ostvarenju rezultata.

Jedna od navedenih mjera je i bezuvjetno produljenje trajanja razdoblja provedbe projekta čija provedba završava u ožujku, travnju ili svibnju 2020. godine, kao i omogućavanje produljenja roka za povrat sredstava korisnicima kojima ta obveza dospijeva u ožujku, travnju ili svibnju 2020. godine.

Donošenjem ove Odluke korisnicima bespovratnih sredstava ne stavljaju se na teret dodatna administrativna opterećenja te isti po njoj i u svrhu njezine provedbe ne moraju poduzimati nikakve radnje.

Tijela sustava upravljanja i kontrole Operativnog programa ,,Konkurentnost i kohezija“, provesti će relevantne administrativne radnje u svrhu osiguravanja revizijskog traga, u skladu s mogućnostima i što je prije moguće, uvažavajući nastale okolnosti vezane uz pandemiju COVID-19 Virusa, te njezine buduće učinke.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

 

 

 

Izvor:

http://www.ra-vsz.hr/odluka-o-dozvoli-produljenja-razdoblja-provedbe-projekata-u-okviru-operativnog-programa-konkurentnost-i-kohezije-i-omogucavanju-produljenja-roka-za-povrat-sredstava-uslijed-pandemije-covid-19/5715?fbclid=IwAR2sxUMc69U6zpFAJxvSI065UssvIM2LqVhnYv23BOfCyDjTqGI2De6E-Hk

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.
You need to agree with the terms to proceed