3. LAG Natječaj za TO 1.2.1., sukladan nacionalnom TO 4.1.1.

 1. Početna
 2. Natječaj
 3. 3. LAG Natječaj za TO 1.2.1., sukladan nacionalnom TO 4.1.1.

3. LAG Natječaj za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sukladan nacionalnom TO 4.1.1.

LAG Bosutski niz je dana 09. 05. 2019. godine objavio 3. LAG Natječaj za TO 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”, sukladan nacionalnom TO 4.1.1.

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti 37.062,50 HRK. Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti 111.187,50 HRK.

Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može sudjelovati?)

 1. fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora ispuniti sljedeće uvjete:     

 • dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) i to:
 1. za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR
 2. za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR
 • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
 • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta. Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave ovog Natječaja nisu prihvatljivi nositelji projekta na ovom Natječaju
 • proizvođačke organizacije ne moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika
  • pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja prijave projekta (najmanje jedna zaposlena osoba prema satima rada na godišnjoj razini uvjet je koji nositelj projekta mora ispunjavati do isteka pet godina od datuma konačne isplate potpore)
  • kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (nositelj projekta mora ostati upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore)
  • nositelj projekta ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku podnošenja prijave projekta
  • nositelj projekta mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske i ne smije biti poduzetnik u teškoćama
  • nositelj projekta ne smije biti poduzetnik u teškoćama.

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 29.05.2019., a najkasnije do 10.07.2019.

Prilog I. – Natječajna dokumentacija.docx
Prilog I. – Natječajna dokumentacija.pdf
Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova.docx
Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova.pdf
Prilog III. – Popis proizvoda.docx
Prilog III. – Popis proizvoda.pdf
Prilog IV. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza….docx
Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda.docx
Prilog V. – Uputa za prikupljanje ponuda.pdf
Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju.docx
Prilog VI. – Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju.pdf
Prilog VII. – Uputa MZOIE.docx
Prilog VII. – Uputa MZOIE.pdf
Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija.docx
Prilog VIII. – Pojašnjenje kriterija.pdf

Obrazac A. Prijavni obrazac.docx
Obrazac B. Plan nabave.xlsx
Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima.xlsx
Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji (traktori).xlsx

LAG_natječaj_TO_1.2.1._LRS LAG BN.docx

Arhiva

Izbornik