LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA 2014.-2020. LAG BOSUTSKI NIZ – nova LRS

DODACI
Dodatak 1. Popis stanovnika prema naseljima JLS LAG-a Bosutski niz
Dodatak 2. – Kartografski prikaz NATURA 2000 – LAG Bosutski niz
Dodatak 3. – Kartografski prikaz LAG-a Bosutski niz
Dodatak 4. Područja s prirodnim ili posebnim ograničenjima na području LAG-a Bosutski niz
Dodatak 5. Razrada Strateškog razvojnog cilja 1, s pripadajućim mjerama
Dodatak 6. Razrada strateškog razvojnog cilja 2, s pripadajućim mjerama
Dodatak 7. Razrada strateškog razvojnog cilja 3, s pripadajućim mjerama
Dodatak 8. Razrada strateškog razvojnog cilja 4, s pripadajućim mjerama
Dodatak 9. Kriteriji odabira projektnih prijedloga (zahtjeva za potporu) LAG-a Bosutski niz
Dodatak 10. Struktura parnerstva u donošenju, usklađenju i prvoj izmjeni LRS
Dodatak 11. Popis sudionika u izradi i prvoj izmjeni LRS LAG-a Bosutski niz
Dodatak 12. Popis kratica u LRS LAG Bosutski niz
Dodatak 13. Popis zadruga sa područja LAG-a
Dodatak 14. Rizici provedbe LRS LAG-a Bosutski niz i mjere za njihovo ublažavanje
Dodatak 15. Sažetak indikatora za mjerenje rezultata i učinaka LRS


LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA 2014.-2020. LAG BOSUTSKI NIZ – stara LRS

DODACI
Dodatak 1. Popis stanovnika prema naseljima JLS LAG-a Bosutski niz
Dodatak 2. Kartografski prikaz NATURA 2000 – LAG Bosutski niz
Dodatak 3. Kartografski prikaz LAG-a Bosutski niz
Dodatak 4. Područja s prirodnim ili posebnim ograničenjima na području LAG-a Bosutski niz
Dodatak 5. Razrada SC1 LRS LAG Bosutski niz
Dodatak 6. Razrada SC2 LRS LAG Bosutski niz
Dodatak 7. Razrada SC3 LRS LAG Bosutski niz
Dodatak 8. Razrada SC4 LRS LAG Bosutski niz
Dodatak 9. Kriterij odabira PP LRS LAG-a Bosutski niz
Dodatak 10. Struktura partnerstva LAG-a Bosutski niz
Dodatak 11. Popis sudionika u izradi LRS Bosutski niz
Dodatak 12. Popis kratica u LRS LAG Bosutski niz
Dodatak 13. Popis zadruga na području LAG-a
Dodatak 14. Rizici provedbe LRS LAG-a Bosutski niz i mjere za njihovo ublažavanje
Dodatak 15. Sažetak indikatora za mjerenje rezultata i učinaka LRS