Dana 02. rujna 2021. godine posjetili smo FLAG Galeb koji ima sjedište u Tribunju, Šibensko-kninska županija.Tom prilikom ugostili su nas domaćini iz FLAG-a Galeb te načelnik Općine Tribunj, g. Marko Grubelić, mag. oec..

LAG Bosutski niz predstavili su predsjednik LAG-a g. Zlatko Kobašević te predsjednik Skupštine LAG-a BN ujedno i načelnik Općine Babina Greda g. Josip Krnić sa uredom LAG-a i članovima LAG-a Bosutski niz.

Arhiva

Izbornik