“ASISTENT U ADMINISTRACIJI“
„UMREŽAVANJEM DO NOVIH KOMPETENCIJA“ (UP.04.2.1.11.0088)

Asistent-u-administraciji

“ASISTENT U ADMINISTRACIJI“
„UMREŽAVANJEM DO NOVIH KOMPETENCIJA“ (UP.04.2.1.11.0088)
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG) VALLIS COLAPIS
NAZIV VOLONTERSKE POZICIJE:
“Asistent u administraciji”
MJESTO RADA: Ozalj/Karlovac; od kuće
RADNO VRIJEME VOLONTERA: prema mogućnostima volontera/ke i intenzitetu radionica
dugoročno – na 12 mjeseci (od 16. kolovoza 2022. – do 16. kolovoza 2023.)
ODGOVORNOSTI I DUŽNOSTI VOLONTERA/KE:
-priprema i obrada statističkih podataka;
– pripremne aktivnosti ažuriranja i administriranja web stranice i društvenih mreža;
– administrativni poslovi;
– uredno evidentiranje volonterskog angažmana
– suradnja i komunikacija s drugim volonterima
– sudjelovanje na edukaciji za Menadžment kriznog volontiranja
– redovita komunikacija s voditeljem/icom radionice/a i koordinatorom volontera
– aktivan angažman
REZULTATI
– aktivan doprinos u provedbi radionica projekta
– doprinos volontera kreativnosti organizacije i aktivnostima projekta
– osnaženi ljudski kapaciteti organizacije (volontera i djelatnika)
– promoviran rad organizacije
– nove inicijative i ideje
– prepoznatljivost organizacije široj javnosti
POTREBNE KVALIFIKACIJE:
– interes za novim sadržajima te inovativnost
– odgovornost
– empatija
– komunikativnost
– otvorenost
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornosti Lokalne akcijske grupe Vallis Colapis
Projekt je sufinancirao Ured za udruge
Vlade Republike Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
tel. 047/731-400 (112), fax. 047/731-172
www.vallis-colapis.hr lag@vallis-colapis.hr
IBAN: HR39 2400 0081 1101 9801 4
OIB: 50199820179
– fleksibilnost/prilagodljivost
– kreativnost
– želja za učenjem i otkrivanjem novih stvari te upoznavanjem novih ljudi
– interes za provedbu projekata i rad u udruzi te zajednici
EDUKACIJA I PODRŠKA: Volonter/ka će proći edukaciju menadžment kriznog volontiranja
Volonteru će nositelj projekta LAG Vallis Colapis pružiti osnovnu edukaciju vezanu za
volontersku poziciju:
– detaljno upoznavanje s projektom “Umrežavanjem do novih kompetencija“ te radom i
obavezama projektnog tima
-detaljno upoznavanje s opisom volonterskog mjesta, posebnostima dodijeljenih zadataka,
očekivanim rezultatima te mogućnostima prilagodbe sukladno interesima i mogućnostima
volontera
– upoznavanje sa zakonskim elementima nužnim za sigurno i kvalitetno volontersko iskustvo
(upoznavanje s volonterstvom te obvezama i pravima volontera)
– upoznavanje s mogućnostima pohađanja obuka (edukacija) koje bi bile usko povezane s
tematikom projekta uz mogućnost sudjelovanja na svim radionicama, koncertima i
priredbama koje će se provoditi u sklopu projekta
– informacije kroz pisane materijale i sastanke o provedbi aktivnosti radionica na projektu
– detaljno upoznavanje s drugim volonterima na projektu te opisom posla
– upoznavanje s neformalnim oblicima obrazovanja
– podršku volonterima će pružati Koordinatorica volontera u projektu kroz obvezne mjesečne
sastanke te po potrebi pojedinačne sastanke/komunikaciju
NAGRAĐIVANJE I DOBROBITI ZA VOLONTERA
– sudjelovanje na svim edukacijama koje će provoditi projektni tim
– razvijanje osobnih i profesionalnih vještina/kompetencija (poboljšanje stranog jezika,
digitalnih vještina, kulturne svijesti i izražavanja, samopouzdanja, komunikacijskih i
socijalnih vještina te građanskih kompetencija, …)
– naučit će specifičnosti teme radionice na kojoj će volontirati, mogućnostima koje donosi
volontiranje, upoznati pobliže s radom OCD-ova i ostalih partnera u lokalnoj zajednici, dobit
će volontersku knjižicu i ugovor o volontiranju te ukoliko zatraži, na kraju projekta Potvrdu o
kompetencijama stečenim volontiranjem
– mogućnost odlaska na trening/razmjenu mladih/ESS (Europske snage solidarnosti) kroz
program Erasmus+ – upoznavanje s načinom rada udruge
– emocionalna dobrobit – povećanje samopouzdanja; osjećaj korisnosti kroz pomoć drugima
– upoznavanje s neformalnim oblicima obrazovanja
Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornosti Lokalne akcijske grupe Vallis Colapis
Projekt je sufinancirao Ured za udruge
Vlade Republike Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
tel. 047/731-400 (112), fax. 047/731-172
www.vallis-colapis.hr lag@vallis-colapis.hr
IBAN: HR39 2400 0081 1101 9801 4
OIB: 50199820179
PRAĆENJE RADA I EVALUACIJA: Rad će pratiti koordinatorica volontera kroz mjesečne
sastanke s volonterima (online ili uživo) i po potrebi pojedinačne sastanke te će volonter
ispuniti evaluaciju na kraju provedbe projekta.

 

Izvor: LAG Vallis Colapis

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.
You need to agree with the terms to proceed