Lokalna akcijska grupa Bosutski niz započela je sa provedbom projekta „ Dijalog budućnosti“ temeljem potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru programa Erasmus + ,Ključna aktivnost 1 za područje mladih. Nacionalna agencija, Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je bespovratna sredstva u iznosu od 17.484,00 EUR-a, namijenjena za provedbu projekta, a razdoblje provedbe je od 01. listopada 2021. godine do 30. rujna 2022. godine.

Ideja projekta „ Dijalog budućnosti“ temelji se na uključivanju lokalnih dionika sa područja LAG-a Bosutski niz u procese donošenja odluka značajnih za kreiranje lokalnih politika i strategija i prepoznavanje potreba mladih s ciljem promicanja aktivnog sudjelovanja mladih u demokratskom životu.

Svrha projekta je poticanje mladih sa lokalnog područja na aktivno sudjelovanje u civilnom društvu, izražavanje vlastitih stavova definirajući probleme, potrebe i izazove sa kojima se mladi suočavaju kroz analizu njihovih potreba, te ostvarivanje zajedničke interakcije kroz 11 tematskih radionica u obliku strukturiranog dijaloga zajedno sa donositeljima odluka koje će se provoditi na području 11 jedinica lokalne samouprave LAG-a Bosutski niz. Navedeno želimo postići umrežavanjem, zajedničkim radom i povezivanjem lokalnih donositelja odluka i mladih koji će biti uključeni u projektne aktivnosti, sa planiranim brojem od 154 mlada sudionika i 44 donositelja odluka.

Ciljane skupine projekta su mladi u dobi od 15 do 30 godina sa područja LAG-a Bosutski niz, koje obuhvaća područja 11 jedinica lokalne samouprave, te donositelji odluka (članovi Upravnog odbora LAG-a, predstavnici jedinica lokalne samouprave sa područja LAG-a Bosutski niz) koji rade s mladima, odnosno utječu na donošenje odluka i stvaranje lokalnih politika i strategija.

Projekt „ Dijalog budućnosti“ ispunjavanjem općeg i specifičnog cilja projekta, odnosno uključivanjem mladih dionika sa područja LAG-a Bosutski niz u procese donošenja odluka i kreiranja lokalnih politika i strategija putem strukturiranog dijaloga sa donositeljima odluka, doprinosi unaprjeđenju znanja, vještina i kompetencija mladih, omogućava mladima ostvarivanje kontakata i umrežavanje sa organizacijama na lokalnom području, informiranju mladih o aktivnostima i programima organizacija u lokalnoj zajednici, potičući neaktivne mlade članove zajednice da koriste prilike i mogućnosti koje im se nude kroz djelovanje organizacija civilnog društva u svrhu osobnog i profesionalnog razvoja.

Održivost rezultata projekta „Dijalog budućnosti“ nakon njegovog završetka osigurati će se usvajanjem krajnjeg rezultata projekta, Strateških smjernica za mlade na području LAG-a 2022. – 2024. na Skupštini LAG-a Bosutski niz. Navedeni dokument udruga će koristiti nakon završetka projekta kao okvir djelovanja za razvoj rada s mladima, te nastavak uključivanja mladih u aktivnosti zajednice na području 11 jedinica lokalne samouprave, potičući ostale aktivne dionike, donositelje odluka iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora na djelovanje prema istima.

 

 

 

* Ova je publikacija ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Fill out this field
Fill out this field
Unesite valjanu adresu e-pošte.
You need to agree with the terms to proceed