Projekt “Dijalog budućnosti”
Dana 14. lipnja 2022. godine održana je panel rasprava u sklopu projekta Erasmus+ Dijalog budućnosti između mladih osoba, volontera i donositelja odluka vezano za donošenje boljih i kvalitetnijih sadržaja i programa za mlade na lokalnom području.
Radionica je ovog puta održana u Andrijaševcima u Ribičkom domu.

Arhiva

Izbornik