• CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Primarni cilj projekta SAD – „ Sudjeluj aktivno danas „ je osposobiti, obrazovati, osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena, pripadnica ranjivih skupina, zapošljavanjem na području LAG – a Bosutski niz, u svrhu pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Projekt SAD – „ Sudjeluj aktivno danas „ provodi se na području LAG- a Bosutski niz ( teritorijalno na području JLS Babina Greda, Andrijaševci, Stari Mikanovci i Vođinci ) kroz zapošljavanje 44 žene, pripadnice ranjive skupine za 264 krajnja korisnika kako bi se ublažile posljedice nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknula socijalna uključenost te povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika uključenih u projekt.

 

  • ODRŽIVOST REZULTATA PROJEKTA

Održivost rezultata projekta SAD – „ Sudjeluj aktivno danas „ ogleda se u tome što će , 44 zaposlene žene, pripadnice ciljne skupine, biti osnažene i motivirane za aktivno uključivanje na tržište rada, a pri tome će ojačati i svoje kompetencije i kvalifikacije i to sukladno potrebama poslodavaca. Na taj način povećati će se dugoročna zapošljivost žena i dugoročno rješenje njihovih problema povezanih s nezaposlenošću, rizikom od siromaštva i socijalnom isključenošću.

Projekt SAD – „ Sudjeluj aktivno danas „ kroz svoj cilj, rezultate i pokazatelje, također utječe na prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života za 264 krajnja korisnika što će rezultirati većom motiviranošću za uključivanjem u aktivnosti u budućnosti.