Lokalna akcijska grupa Bosutski niz, Nijemci, kao nositelj projekta SAD – „Sudjeluj aktivno danas“ – Zaželi faza II, potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 3.951.145,83 kune. Projekt se provodi u suradnji sa partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – područni ured Vinkovci, Centar za socijalnu skrb Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Županja. 

Bespovratna sredstva za projekt SAD – „Sudjeluj aktivno danas“ – Zaželi faza II osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.  i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) .

Projekt SAD – „ Sudjeluj aktivno danas „ provodi se na području LAG-a Bosutski niz, teritorijalno na području 4 jedinice lokalne samouprave ( Babina Greda, Andrijaševci, Stari Mikanovci i Vođinci) kroz zapošljavanje 44 žene , pripadnice ranjive skupine za 264 krajnja korisnika.

Projekt će se provoditi 18 mjeseci s ciljem osposobljavanja, obrazovanja, osnaživanja i unaprjeđenja radnog potencijala žena, pripadnica ranjivih skupina, zapošljavanja na području LAG-a Bosutski niz, u svrhu pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Žene, pripadnice ciljane skupine zaposlene su od 01. listopada 2020. godine do 30. rujna 2021. godine , nakon čega će biti osposobljene za daljnji rad i konkurentnije na tržištu rada.

 

Projekt SAD – „ Sudjeluj aktivno danas „ kroz svoj cilj, rezultate i pokazatelje ostvaruje uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu, koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim ruralnim mjestima. 

Svojim rezultatima i pokazateljima , ( 44 žene pripadnice ciljne skupine zaposlene na poslovima pomoći i potpore krajnjim korisnicima, 20 žena pripadnica ciljne skupine obrazovano / osposobljeno s ciljem podizanja konkurentnosti na tržištu rada, ishodovano 20 verificiranih potvrda o završenom obrazovanju / osposobljavanju te 264 krajnja korisnika uključenih u projekt ),  ispunjava opći cilj poziva „ Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke „ i specifični cilj poziva „ Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Ciljna skupina projekta su 44 žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici. Iz navedene ciljne skupine 20 žena dodatno će se obrazovati / osposobiti kako bi po završetku projekta bile konkurentnije na tržištu rada. 

Navedenim aktivnostima i ciljnom skupinom provode se europske i nacionalne preporuke o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena ( Strateško djelovanje za ravnopravnost spolova 2016.- 2019. ) te Prijedlog Odluke Vijeća EU  o smjernicama politike zapošljavanja država članica u kojem se naglasak stavlja na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanje siromaštva , na način da su u aktivnostima projekta uključene žene koje su u najnepovoljnijom položaju na tržištu rada koje ujedno poboljšavaju kvalitetu života krajnjih korisnika.

Projekt SAD – „ Sudjeluj aktivno danas „ također je u skladu sa Zakonom o tržištu rada ( NN 118/18 ) te radnim pravima koja proizlaze za ciljnu skupinu projekta usklađenim sa Uputama o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u okviru Europskog socijalnog fonda u RH 2014 – 2020. 

Područje teritorijalne provedbe projekta  SAD – „ Sudjeluj aktivno danas „ obuhvaća 4 jedinice lokalne samouprave : Babina Greda, Andrijaševci, Stari Mikanovci i Vođinci čiji prosjek indeksa razvijenosti iznosi niskih 95, 3855. Obzirom na navedene pokazatelje razvijenosti i analize stanja determinirana je problematika nezaposlenih žena s nižim stupnjem obrazovanja koje su  u izrazito nepovoljnom položaju zbog niske konkurentnosti na tržištu rada te dobne strukture prilikom pronalaska posla na tržištu rada dok s druge strane postoji puno samačkih kućanstava sa korisnicima u potrebi koji su uključeni u projekt ( 264 krajnja korisnika ) sa područja LAG-a Bosutski niz.