Dana 12. studenog 2019. godine u Nijemcima održan je sastanak projektnog tima projekta LOKO LAG.
Osim LAGa kao nositelja projekta na sastanku su sudjelovali i Općina Jarmina, HZZ Vinkovci te HUP Osijek kao partneri na projektu.
Na sastanku je bilo riječi o provedbi projekta, kako i odrađenim tako i o onima koje su tek pred nama.

Arhiva

Izbornik