Dana 14. lipnja održan je Upravni odbor LAG-a BN u Ribičkom domu u Andrijaševcima te na brodici “Franjo Tuđman” u Andrijaševcima te radionice Izrada nove LRS LAG-a Bosutski niz 2023.-2027.“
te Evaluacija „ LRS LAG-a Bosutski niz 2014.-2020.“

Arhiva

Izbornik