ESIF mikro zajam

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje .

Značajka instrumenta/ Naziv programa ESIF Mikro investicijski zajam
Ciljana skupina ·         Mikro gospodarski subjekt

·         Mali gospodarski subjekt

·         Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt – ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznos Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
Kamatna stopa* 0,1% – 0,5%
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok otplate Do 5 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora De minimis
Namjena ·         Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)

·         Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelja-za-izračun-indeksa-razvijenosti-na-županijskoj-razini-2017

Financijski instrument nije namijenjen za:

Aktivnosti:

 • financiranje PDV-a
 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24
 • kupnja osobnih vozila
 • kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje

Djelatnosti:

 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (benzinske postaje)
 • djelatnost Taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car)
 • djelatnost cestovnog prijevoza tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.
 • trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.[1]
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca   2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

i

 

ESIF mali zajam

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje .

Značajka instrumenta/ Naziv programa ESIF Mali zajam
Ciljana skupina ·         Mikro gospodarski subjekt

·         Mali gospodarski subjekt

·         Srednji gospodarski subjekt

·         Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt- ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznos Od 25.000,01 EUR do 50.000,00 EUR
Kamatna stopa* 0,1% – 0,5%
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
Rok otplate Do 10 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora De minimis
Namjena ·         Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)

·         Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

Vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelja-za-izračun-indeksa-razvijenosti-na-županijskoj-razini-2017

Financijski instrument nije namijenjen za:

Aktivnosti:

 • financiranje PDV-a
 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO;
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24
 • kupnja osobnih vozila
 • kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje

Djelatnosti:

 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (benzinske postaje)
 • djelatnost Taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car)
 • djelatnost cestovnog prijevoza tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.
 • trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca   2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

 

 

 

 

Postupak prijave možete pronaći na: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/postupak-prijave/

 

Popis potrebne dokumentacije se nalazi na linku: https://hamagbicro.hr/wp-content/uploads/2019/05/Popis-dokumentacije-3.docx .

 

Ostali obrasci se nalaze na: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/dokumentacija/

 

 

Kontaktirajte nas

Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska

Zajmovi

zajmovi [at] hamagbicro.hr

zajmovi.ruralni [at] hamagbicro.hr

Jamstva

jamstva [at] hamagbicro.hr

jamstva.ruralni [at] hamagbicro.hr

portfeljnajamstva [at] hamagbicro.hr

Kako do vlasničkog kapitala?

seed [at] hamagbicro.hr

Poteškoće s on-line prijavom

prijave-podrska [at] hamagbicro.hr

 

Predlažem Vam da pročitate i često postavljena pitanja i odgovore na: https://hamagbicro.hr/pitanja-i-odgovori/esif-zajmovi/

 

IZVOR: HAMAG BICRO

Arhiva

Izbornik