Informativni sastanak na temu pokretanja turističkih djelatnosti na području Općine Babina Greda (otvaranje smještajnih kapaciteta, ugostiteljskih objekata-seoskih domaćinstava, pružanje ostalih usluga u turizmu itd.).

Dana 28. listopada 2019. godine u 17 sati u prostorijama Općine Babina Greda u organizaciji Općine Babina Greda i Turističke zajednice Babina Greda održao se informativni sastanak na temu pokretanja turističkih djelatnosti na području Općine Babina Greda (otvaranje smještajnih kapaciteta, ugostiteljskih objekata-seoskih domaćinstava, pružanje ostalih usluga u turizmu itd.).

preview

Ispred LAG-a Josipa Rosandić Perić te Ivan Plavšić predstavili smo mogućnosti i fondove koje mogu koristiti budući pružatelji usluga u turizmu.

Arhiva

Izbornik