Konačna rang lista – LAG Natječaja LRS LAG-a Bosutski niz za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

  1. Početna
  2. Vijesti
  3. Konačna rang lista – LAG Natječaja LRS LAG-a Bosutski niz za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Objava rezultata LAG Natječaja LRS LAG-a Bosutski niz za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

Konačna rang lista
Upravni odbor LAG-a Bosutski niz na sjednici održanoj 18. srpnja 2019. godine u Otoku donio je odluku da od ukupno 11 prijavljenih projekata na LAG Natječaj za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ “, Odluku o odabiru projekta dodjeli za 11 prijavljenih projekata.

Konačna rang lista odobrenih projekata:

Arhiva

Izbornik