Pitanja i odgovori – LAG Natječaja LRS LAG-a Bosutski niz – III

 

TO 1.2.1: „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ sukladan nacionalnom TO 4.1.1.

P: Može li se prijaviti korisnik koji je nositelj opg-a te je zaposlen u drugom poduzeću ali si u opg uplaćuje cjelokupni iznos doprinosa po osnovi poljoprivredne djelatnosti.

O: Da, s naznakom da si isti uplaćuje doprinos po osnovi poljoprivredne djelatnosti na npr. OPG-u, te poslodavac osnovne doprinose na plaću za zaposlenika!
Ured LAG-a, 7. lipanj 2019. godine